College Alkmaar gevallen

Krijg net bericht binnen dat het college in Alkmaar gevallen is. Ook het Noordhollands dagblad meldt het nu: de VVD zou de stekker eruit hebben getrokken uit onvrede over de samenwerking met CDA, PvdA en GroenLinks.

Ontevreden VVD laat Alkmaars college vallen

Alkmaar – Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is maandagavond gevallen. De VVD zegt de samenwerking met PvdA, CDA en GroenLinks op. De partij vindt dat het college veel te weinig van de twee jaar geleden gestelde doelen heeft waargemaakt.

Het zit de partij vooral hoog dat de ambitieuze woningbouwplannen niet worden gehaald en dat het te lang duurt voor dat de parkeerproblemen in en om de binnenstad zijn opgelost.

Als ‘druppel die de emmer deed overlopen’ voert de VVD de plannen voor de Paardenmarkt op. De VVD heeft er geen vertrouwen meer in dat de parkeerplaatsen die hier door de aanstaande nieuwbouwplannen verloren gaan, tijdig worden gecompenseerd door uitbreiding van de Singelgarage en bouw van de nieuwe Schelphoekgarage.

Volgens VVD-fractievoorzitster Yolande de Bont is de samenwerking binnen het college onder de maat gebleven. VVD-wethouder Henk Hansen, onder meer verantwoordelijk voor verkeer en volkshuisvesting, fungeerde voortdurend als ‘Kop van Jut’ vanwege het uitblijven van concrete resultaten binnen zijn takenpakket, terwijl het volgens de VVD met name de wethouder ruimtelijke ordening Simon Binnendijk (CDA) was waardoor veel de mist in ging of onnodig werd vertraagd.

De collegepartijen PvdA en CDA vinden het opstappen van de VVD ‘onbegrijpelijk’ en ‘onverantwoord’. Burgemeester Piet Bruinooge betreurt vooral het vertrek van VVD-wethouder Henk Hansen ‘op een moment dat de Alkmaarse politiek voor beslissingen staat die de toekomst van de stad gaan bepalen’.

Benieuwd hoe dit gaat aflopen en of er nog plek is voor GroenLinks in het nieuw te vormen college. Toch wel belangrijk om mee te besturen in een stad als Alkmaar.

Femke Halsema: “Ik blijf”

In deze zomerse tijden heeft Vrij Nederland toch maar een mooie scoop. "Ik heb nog geen alternatief voor mezelf gezien" is de spannende kop boven een uitgebreid interview met Femke Halsema, waarin het uiteindelijk vooral gaat over individualisering, de jaren ’70 en moraliseren. Eerlijk gezegd dekt de titel de lading ook niet helemaal, want het lijkt vooral te gaan over wat er in de komende Kamerperiode nog te doen is, niet over wie in 2011 lijsttrekker zou moeten zijn.

Interessanter vond ik dan ook wat Femke te melden heeft over normen en waarden en het moraliseren zoals het huidige christelijk-sociale kabinet dat doet.

"De overheid is op een negatieve wijze aan het moraliseren. De burgers maakt er een potje van, hij heeft geen manieren, is te hard voor de ander, zorgt niet voor de ander, en dat gaan wij, de staat, corrigeren. Dat maakt het waarden-en-normen-offensief een negatief project. Moralisme is een manier om mensen klein te houden. Ten onrechte verwart Wouter Bos moraliseren nu met verheffen. Verheffing is mensen groot en vrij maken, door hen te vormen in kritisch burgerschap. En daar heeft dit kabinet een broertje dood aan."

Aan de ene kant vind ik het een verfrissend verhaal en ik herken veel in de grote aarzeling over wat de overheid mensen allemaal zou willen voorschrijven en de manier waarop in de eigen keuzes van mensen wordt binnengedrongen. Maar tegenover die herkenning heb ik aan de andere kant wel wat twijfels over de mate waarin je zo kunt door redeneren. In het interview zelf komen zulke dilemma’s ook aan de orde: pornografie, prostitutie, geweld in videogames, op tv.

"Hoewel de meeste prostituees een verleden achter zich hebben van misbruik, vrouwenhandel, onderdrukking, is een kleine minderheid nog altijd een vrije vrouw. En zo zijn er ook hoerenlopers die een goede reden voor hun gedrag hebben. Zolang het vrije volwassen mannen en vrije volwassen vrouwen zijn die onderling tot een economische transactie komen: ik vind het best. Niet in strijd met goede zeden. Daar heb ik geen moreel oordeel over."

Ik vind het prima om uit te gaan van het principe van mondige, zelfredzame burgers, maar wat doen we (i.c. de overheid) totdat die ideale situatie is bereikt? In hoeverre mag je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen?

Misschien is de vergelijking wat krom, maar ik heb het idee dat GroenLinks – inclusief de partijleider – op andere terreinen wel wil moraliseren (en dat ook doet). Het ene is onze sociaal-economische visie, zoals verwoord in Vrijheid Eerlijk Delen, waarin participatie een centraal begrip is. Hier ontkomt de staat er niet aan deels voor te schrijven op welke manier mensen hun leven invullen.

"De vuistregel is dat iedereen die kan werken ook binnen één jaar werkt. (…) We vragen meer sociale verantwoordelijkheid van werkgevers en inkomensnivellering, maar dan is níet participeren ook geen optie meer."

Ook in het milieubeleid ontkom je niet aan moraliseren. Hoewel het opgeheven vingertje verdwenen is (of in elk geval in bedwang wordt gehouden) houdt ook in een meer ‘technocratische’ aanpak wel degelijk het bestraffen van slecht – en het belonen van goed gedrag in. Maatregelen waarvan je je met recht kunt afvragen of die zonder staatsingrijpen door zelfstandige mondige burgers tot stand zouden komen.

Even uitrusten

Wie durft te beweren dat provinciale politiek saai is, moet zich laten nakijken… Alhoewel, ik heb zo’n vermoeden dat de komende 3½ jaar niet kunnen tippen aan de afgelopen maanden. Ben ergens wel blij dat het reces is, aan de andere kant begon ik er net weer een beetje in te komen. In het normale politieke werk dan.

Ik geloof dat je dan geacht wordt iets te zeggen als "die ervaring had ik niet willen missen" maar ik twijfel nog steeds of dat echt waar is. Nu de rook opgetrokken is, vind ik het aan de ene kant heel bijzonder om te moeten gaan met zulke politieke en publicitaire druk. Aan de andere kant was het een kloteperiode, met een hele vervelende uitkomst. Als ik dat op een of andere manier had kunnen voorkomen, was me dat heel wat waard geweest.

Hoe dan ook is het een speciale vuurdoop voor mij als fractieleider geweest. De stress van de verkiezingscampagne en de intensieve onderhandelingen verbleken daarbij toch een beetje. Ineens allerlei camera’s voor je neus, journalisten die maar bleven bellen en partijgenoten die zich bezorgd belangstellend afvroegen wat er toch allemaal aan de hand was. Opletten dat ik geen verkeerde dingen zou zeggen (of iets dat verkeerd uitgelegd kan worden) en ook een plek geven aan mijn eigen emoties.

In september krijgen we nog een provinciale ledenvergadering waarin deze affaire besproken zal worden. Gelukkig zit september verder ook goed vol met leuke GroenLinks activiteiten. Nu even tijd om uit te rusten, ik wens al mijn lezers vast een goede vakantie! Zelf blijf ik in het land en ik kan het vast niet laten af en toe commentaar te geven…

Ik zeg niks

Vanavond was ik bij een overleg dat officieel helemaal niet wordt gehouden. Ernaar gevraagd zal ik ontkennen er te zijn geweest of dat het überhaupt heeft plaatsgevonden. Over de inhoud zal ik zeker niets loslaten.

Overigens waren we denk ik vanaf de straatkant prima te zien en herkenbaar. Wie had gewild had bovendien zijn oren te luisteren kunnen leggen, in het gras rustend onder de geopende ramen.

Maar nee, ik zeg niks!

Peter for power

De PvdA is klaar om weer mee te regeren

Visser wil PvdA-gedeputeerde worden

AMSTERDAM De PvdA in Noord-Holland heeft nu al een kandidaat als gedeputeerde, de 49-jarige Peter Visser uit Amsterdam. Hij is lijsttrekker bij de komende statenverkiezingen op 7 maart. De PvdA is in de Provinciale Staten de grootste partij, maar zit in de oppositie.

Tot nu toe twijfelde Visser over een baan als gedeputeerde, omdat de functie veel tijd kost. Maar hij wil niet weglopen voor de verantwoordelijkheid, zegt hij. Beoogd fractievoorzitter voor de PvdA de komende jaren is de 30-jarige Sascha Baggerman. Zij is nu statenlid en woont op Texel.

Mocht u het willen weten: ik ben niet beschikbaar en heb geen ambities. GroenLinks heeft met Albert Moens een meer dan uitstekende kandidaat voor ‘four more years’.

Bestuursvergadering

Vanavond (dinsdag) ook weer een bestuursvergadering van de afdeling Bos en Lommer. In bescheiden gezelschap, maar wel aardig wat te bespreken.

Gaandeweg bereiden we ons voor op de deelraadsverkiezingen van 2006. Michiel is in de programmacommissie druk bezig om bij onze leden te peilen wat er in Bos en Lommer goed is en wat beter kan. Maaike wacht tot de ledenvergadering van Amsterdam eindelijk de kandidatencommissie gaat instellen (uitgesteld tot eind april wegens oeverloze discussie de laatste keer) om aan de slag te gaan goede mensen te vinden. Wij gaan gewoon door: binnenkort een belronde houden onder de leden (zijn er zo’n 80) of ze iets willen doen binnen de afdeling, maar vooral ook of ze kandidaat willen zijn danwel geschikte mensen kennen.

Op 14 mei staan we weer op/naast/bij de markt om met bewoners in gesprek te raken en ideeën op te doen voor ons programma. ‘Onderuit zakken met GroenLinks’, letterlijk omdat we onze eigen bank meenemen; bakje koffie erbij, wat wil je nog meer?

P.S. Herinnering voor mezelf: niet vergeten om mijn bestuursactiviteiten als ‘nevenfunctie’ door te geven aan de provincie…