John McCain weet het niet meer

Afwisselend is de keuze van McCain voor Sarah Palin als zijn veep briljant en onbegrijpelijk genoemd. Eerlijk gezegd neig ik meer naar het laatste. De keuze voor Palin ondergraaft McCain’s belangrijkste argument tegen Obama – gebrek aan ervaring. Want ik denk dat als de president onverhoopt iets overkomt, menig Amerikaan toch liever Joe Biden dan Sarah Palin aan het roer zal zien.

De keuze van McCain geeft de indruk dat hij het niet meer weet. Het is ook een merkwaardig duo samen: naast Palin zie je nog eens extra hoe ouwelijk, houterig en onhandig McCain is. Ik denk dat Palin zeker een positief effect zal hebben op de steun onder evangelicals en de Christian coalition. Om die steun te krijgen waren overigens ook genoeg alternatieven binnen de GOP beschikbaar. Maar het idee dat vrouwen die eerst Hillary steunden nu en masse naar McCain overlopen, vind ik weinig realistisch. Alsof de keuze puur bepaald wordt door het geslacht van de kandidaat en niet de ideeën die zij vertegenwoordigt. Palin alleen kiezen omdat zij een vrouw is zou ook wel getuigen van een politiek opportunisme waar McCain juist altijd ver van zegt te blijven.Treffend vond ik de reactie die ik op cnn.com tegenkwam:

I am a true-blue Hillary supporter, but I am sure Hillary did not mean to put 18 million cracks in the glass ceiling so that a pro-life, pro-gun, home-schooling nobody from the frozen tundra of Alaska could slide in. Go Obama.

Maar ach, waar hebben we het over? Sinds LBJ heeft geen enkele kandidaat voor het vice-presidentschap echt het verschil gemaakt. Alle reden om deze keuzes niet belangrijker te maken dan noodzakelijk.

Wordt het ooit nog wat met de kilometerheffing?

Al sinds ik in de Staten zit (2003) wordt gesproken over de kilometerheffing. Als provincie zijn we hier al jaren voorstander van en hebben we ook al aangeboden in onze regio proef te draaien. Maar Den Haag werkt niet erg mee, tegenwoordig vooral dankzij de conservatieve coalitie van SP, PVV en VVD.

Telkens is er weer wat: de technische haalbaarheid, de milieuwinst, de lasten voor de automobilist, het provinciale belastinggebied of de juiste plek voor regionale experimenten. Ik hoop maar dat van al dat uitstel geen afstel komt, maar echt positief kan ik niet worden van dit soort berichten:

Geen groen licht voor kilometerheffing

DEN HAAG – Het kabinet heeft woensdag niet het groene licht gekregen van de Tweede Kamer om door te gaan met de voorbereidingen voor de kilometerheffing. Het venijn zat in de staart van een debat in de Kamer met staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën en minister Camiel Eurlings van Verkeer.

Aanleiding is een nieuwe provinciale belasting die in de maak is. Met de komst van de kilometerheffing verdwijnen namelijk de zogenoemde opcenten op de wegenbelasting. Dat scheelt de provincies jaarlijks ruim 1 miljard euro inkomsten. Zij overleggen met het kabinet hoe dat verlies te compenseren.

De Kamer, met voorop de coalitiepartijen PvdA en CDA, wil echter niet dat de automobilist ‘dubbel’ gaat betalen, tegen de afspraken in. Kamerlid Lia Roefs (PvdA) vreest dat in de provincie de klap het hardst zal aankomen. Ook CDA-collega Ger Koopmans waarschuwde De Jager, een partijgenoot, daarvoor.

Volgens de staatssecretaris zou de pijn kunnen meevallen. De autorijder zou sowieso jaarlijks 2 miljard euro goedkoper uit zijn met de kilometerheffing. Hij noch Eurlings kon de Kamer echter geruststellen. Het debat werd niet afgerond, omdat de bewindslieden andere verplichtingen hadden. Na een heftig overleg besloot de verkeerscommissie later dat er donderdag verder wordt gepraat.

SP, VVD en PVV, die opnieuw geen spaan heel lieten van de plannen voor de kilometerheffing, zouden echter wel eens weg kunnen blijven, kondigde de liberaal Paul de Krom aan. Donderdag is de laatste dag voor het zomerreces. Als de Kamer niet alsnog instemt met de plannen van Eurlings voor onder andere enkele techische experimenten, lopen die enkele maanden uitstel op. De bewindsman waarschuwde dat de planning om de heffing vanaf 2011 in te voeren, daardoor niet kan worden gehaald.

Eerder vroeg het CDA om een beter voorstel voor de omzetting van de aanschafbelasting (BPM) op auto’s in een flexibele CO2-heffing. Hij verwees naar recente kritiek van ANWB, VNO-NCW en MKB Nederland op de milieuwinst van de maatregel die de aanschaf van minder vervuilende auto’s moet bevorderen. Volgens Eurlings was VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes ‘zeer content’ over het voorstel. De Jager zei dat de milieuwinst ‘substantieel hoger’ is dan wordt beweerd.

Connexxion van twee kanten in het nauw

De druk op Connexxion wordt verder opgevoerd…

Provincie betaalt Connexxion niet vanwege staking

Haarlem/Velsen – De provincie Noord-Holland betaalt Connexxion niets zolang de bussen niet rijden. De vervoerder loopt daardoor inkomsten mis. Om wat voor bedrag het gaat, konden provincie en Connexxion maandag niet zeggen.

De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio’s IJmond/Haarlem, Noord-Holland-Noord en Gooi- en Vechtstreek. Ze heeft daarvoor een contract afgesloten met Connexxion.

Er wordt betaald per gereden uur. Voor de bussen die niet reden tijdens de CAO-acties, betaalt de provincie niet.

College Alkmaar gevallen

Krijg net bericht binnen dat het college in Alkmaar gevallen is. Ook het Noordhollands dagblad meldt het nu: de VVD zou de stekker eruit hebben getrokken uit onvrede over de samenwerking met CDA, PvdA en GroenLinks.

Ontevreden VVD laat Alkmaars college vallen

Alkmaar – Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is maandagavond gevallen. De VVD zegt de samenwerking met PvdA, CDA en GroenLinks op. De partij vindt dat het college veel te weinig van de twee jaar geleden gestelde doelen heeft waargemaakt.

Het zit de partij vooral hoog dat de ambitieuze woningbouwplannen niet worden gehaald en dat het te lang duurt voor dat de parkeerproblemen in en om de binnenstad zijn opgelost.

Als ‘druppel die de emmer deed overlopen’ voert de VVD de plannen voor de Paardenmarkt op. De VVD heeft er geen vertrouwen meer in dat de parkeerplaatsen die hier door de aanstaande nieuwbouwplannen verloren gaan, tijdig worden gecompenseerd door uitbreiding van de Singelgarage en bouw van de nieuwe Schelphoekgarage.

Volgens VVD-fractievoorzitster Yolande de Bont is de samenwerking binnen het college onder de maat gebleven. VVD-wethouder Henk Hansen, onder meer verantwoordelijk voor verkeer en volkshuisvesting, fungeerde voortdurend als ‘Kop van Jut’ vanwege het uitblijven van concrete resultaten binnen zijn takenpakket, terwijl het volgens de VVD met name de wethouder ruimtelijke ordening Simon Binnendijk (CDA) was waardoor veel de mist in ging of onnodig werd vertraagd.

De collegepartijen PvdA en CDA vinden het opstappen van de VVD ‘onbegrijpelijk’ en ‘onverantwoord’. Burgemeester Piet Bruinooge betreurt vooral het vertrek van VVD-wethouder Henk Hansen ‘op een moment dat de Alkmaarse politiek voor beslissingen staat die de toekomst van de stad gaan bepalen’.

Benieuwd hoe dit gaat aflopen en of er nog plek is voor GroenLinks in het nieuw te vormen college. Toch wel belangrijk om mee te besturen in een stad als Alkmaar.

Femke Halsema: “Ik blijf”

In deze zomerse tijden heeft Vrij Nederland toch maar een mooie scoop. "Ik heb nog geen alternatief voor mezelf gezien" is de spannende kop boven een uitgebreid interview met Femke Halsema, waarin het uiteindelijk vooral gaat over individualisering, de jaren ’70 en moraliseren. Eerlijk gezegd dekt de titel de lading ook niet helemaal, want het lijkt vooral te gaan over wat er in de komende Kamerperiode nog te doen is, niet over wie in 2011 lijsttrekker zou moeten zijn.

Interessanter vond ik dan ook wat Femke te melden heeft over normen en waarden en het moraliseren zoals het huidige christelijk-sociale kabinet dat doet.

"De overheid is op een negatieve wijze aan het moraliseren. De burgers maakt er een potje van, hij heeft geen manieren, is te hard voor de ander, zorgt niet voor de ander, en dat gaan wij, de staat, corrigeren. Dat maakt het waarden-en-normen-offensief een negatief project. Moralisme is een manier om mensen klein te houden. Ten onrechte verwart Wouter Bos moraliseren nu met verheffen. Verheffing is mensen groot en vrij maken, door hen te vormen in kritisch burgerschap. En daar heeft dit kabinet een broertje dood aan."

Aan de ene kant vind ik het een verfrissend verhaal en ik herken veel in de grote aarzeling over wat de overheid mensen allemaal zou willen voorschrijven en de manier waarop in de eigen keuzes van mensen wordt binnengedrongen. Maar tegenover die herkenning heb ik aan de andere kant wel wat twijfels over de mate waarin je zo kunt door redeneren. In het interview zelf komen zulke dilemma’s ook aan de orde: pornografie, prostitutie, geweld in videogames, op tv.

"Hoewel de meeste prostituees een verleden achter zich hebben van misbruik, vrouwenhandel, onderdrukking, is een kleine minderheid nog altijd een vrije vrouw. En zo zijn er ook hoerenlopers die een goede reden voor hun gedrag hebben. Zolang het vrije volwassen mannen en vrije volwassen vrouwen zijn die onderling tot een economische transactie komen: ik vind het best. Niet in strijd met goede zeden. Daar heb ik geen moreel oordeel over."

Ik vind het prima om uit te gaan van het principe van mondige, zelfredzame burgers, maar wat doen we (i.c. de overheid) totdat die ideale situatie is bereikt? In hoeverre mag je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen?

Misschien is de vergelijking wat krom, maar ik heb het idee dat GroenLinks – inclusief de partijleider – op andere terreinen wel wil moraliseren (en dat ook doet). Het ene is onze sociaal-economische visie, zoals verwoord in Vrijheid Eerlijk Delen, waarin participatie een centraal begrip is. Hier ontkomt de staat er niet aan deels voor te schrijven op welke manier mensen hun leven invullen.

"De vuistregel is dat iedereen die kan werken ook binnen één jaar werkt. (…) We vragen meer sociale verantwoordelijkheid van werkgevers en inkomensnivellering, maar dan is níet participeren ook geen optie meer."

Ook in het milieubeleid ontkom je niet aan moraliseren. Hoewel het opgeheven vingertje verdwenen is (of in elk geval in bedwang wordt gehouden) houdt ook in een meer ‘technocratische’ aanpak wel degelijk het bestraffen van slecht – en het belonen van goed gedrag in. Maatregelen waarvan je je met recht kunt afvragen of die zonder staatsingrijpen door zelfstandige mondige burgers tot stand zouden komen.