Passie voor de publieke zaak

Lokaal bestuur vraagt om betrokken onderzoekers, zo bepleit ik in een bijdrage aan de bundel Passie voor de publieke zaak, samengesteld door Marieke van Genugten, Marlies Honingh en Willem Trommel:

“Voor mij blijkt passie voor de publieke zaak uit een grotere betrokkenheid van de wetenschapper bij wat er gebeurt met de resultaten van zijn of haar onderzoek. Dat is een pleidooi dat zich nadrukkelijk niet beperkt tot degenen die zich met praktijkonderzoek, beleidsadvies of interventies bezighouden, maar juist ook geldt voor het fundamentele onderzoek. Ik zou het willen omschrijven als een combinatie van enerzijds monitoren van wat zich afspeelt in de bestuurlijke praktijk en anderzijds actief meedoen aan het politieke en maatschappelijke debat. In beide gevallen in een houding als kritisch beschouwer, die zich niet laat verleiden onderdeel van het spel te worden.”

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Boom Lemma, lees ook deze recensie in Openbaar Bestuur.