Donderdaggedachte 2

Vandaag is het Witte Donderdag, waarop in vele kerken in vaak bescheiden gezelschap het Laatste Avondmaal wordt herdacht.  Maar was dat diner eigenlijk wel op donderdag? Volgens natuurkundige (!) Colin Humphreys spreken de evangelisten elkaar tegen – was het wel of niet tegelijk met de Pesach maaltijd – en heeft dat te maken met de verschillende kalenders die zij gebruikten. Conclusie: het was eigenlijk woensdag.

Erg overtuigend vind ik het niet, zeker als het argument is dat er wel erg veel gebeurde tussen het Laatste Avondmaal en de kruisiging. Maar ja, het gevoel dat er 48 uur in een dag zitten, hebben we dat niet allemaal wel eens?