GroenLinks was, is en blijft tegen megastallen

Al dan niet gevoed door partijen die dichtbij ons staan, maar in verkiezingstijd het verschil tussen bondgenoot en tegenstander niet meer kennen, is een verkeerd beeld ontstaan van het standpunt van mijn fractie over megastallen. Daarom klip en klaar: wij willen GEEN megastallen.

1. Hoe kan dat nou, is GroenLinks voor megastallen?

Nee, dit klopt absoluut niet! Al sinds het burgerinitiatief ‘Stop Veefabrieken’ verzet GroenLinks zich tegen megastallen in Noord-Holland. Wij dienden in maart 2009 een motie in die de komst van megastallen – heel concreet: een kippenfabriek in de Wieringermeer – tegenhield. Die motie kreeg een krappe meerderheid, maar haalde het wel. Sindsdien hebben wij ons altijd in woord én daad tegen de megastallen gekeerd. Bovendien stimuleren we diervriendelijke en duurzame veehouderijen, waarbij dieren de ruimte hebben en van de buitenlucht kunnen genieten. Partijen die het tegendeel beweren, doen aan goedkope verkiezingsretoriek.

2. Wat heeft GroenLinks dan ondernomen om megastallen tegen te houden?

Naast onze eigen motie in maart 2009, hebben we ook in juni 2010 een voorstel van de SP gesteund om vestiging en verplaatsing van megastallen te verbieden. In onze motie van afgelopen maandag, 14 februari, schrappen we het ‘concentratiegebied voor intensieve veehouderij’ waardoor zich nergens in de provincie nieuwe megastallen kunnen vestigen. Ook spreekt de motie uit dat stallen hoogstens één bouwlaag mogen hebben, zodat dieren niet in flats gestapeld worden. Dit zijn effectieve beperkingen die de intensieve veehouderij tegengaan. 

3. Hoe zit het dan met die 2 hectare?

We zijn voorstander van een bouwblok van maximaal 1.5 ha, omdat dit één van de manieren is om megastallen tegen te houden. In een groot deel van de provincie geldt ook 1.5 ha als maximum. Op dit moment staat echter in de ruimtelijke ordeningsregels van de provincie (het bestaande beleid) dat in gebieden voor grootschalige landbouw bouwblokken tot véél meer dan 2 hectare mogelijk zijn, omdat het provinciebestuur een ontheffing kan geven. Dit geldt onder andere ook voor intensieve veehouderij. GroenLinks vindt dat zo’n ontheffing de deur voor megastallen wagenwijd open zet en heeft daarom gepleit voor het schrappen van de ontheffing. Dat is dus geen uitbreiding, maar een forse inperking!

4. Zijn er politieke spelletjes gespeeld?

Misschien wel, maar zeker niet door GroenLinks. Wij waren ertegen om besluiten over megastallen over de verkiezingen heen te tillen, maar wilden juist afgelopen maandag keuzes maken, in het belang van mensen en dieren. GroenLinks kiest ervoor niet alleen te roepen vanaf de zijlijn, maar concreet in actie te komen met haalbare voorstellen. We wisten dat we daarbij niet voor 100% onze wensen konden realiseren: gezien de stellingname van PvdA, D66, CDA en VVD was duidelijk dat een beperking tot 1.5 hectare in de hele provincie niet mogelijk zou zijn. Maar wij vonden de andere beperkingen – maximaal één bouwlaag, geen nieuwe megastallen, geen concentratiegebied – minstens zo belangrijk en die zouden we wél voor elkaar gekregen hebben.

Dit bericht verscheen eerder op de site van GroenLinks Noord-Holland