Kiezers en gekozenen: werken aan een relatie

Op 18 februari sprak Harmen Binnema op het door de SP georganiseerde symposium over de geschiedenis en de toekomst van de Eerste Kamer een column uit. In deze column wordt betoogd dat Eerste Kamerleden vaker en beter verantwoording zouden moeten afleggen over wat zij doen. Wat ligt dan meer voor de hand dan dat zij dit doen ten opzichte van hun eigen kiezer, de leden van Provinciale Staten?