Mening gevraagd

In deze weken voor de verkiezingen zijn er nogal wat belangengroepen en organisaties die graag de standpunten van politieke partijen willen weten. Sommige sturen hiervoor een lijstje met vragen op of maken een eigen “stemwijzer”, anderen doen het in de vorm van een al dan niet veromtwaardigde open brief. Een groot deel hiervan is eigenlijk niet voor mij bestemd en die verzoeken kan ik dan doorsturen naar ons campagneteam en naar onze lijsttrekker Titia van Leeuwen. Als bijna aftredend Statenlid ken ik mijn plek…

Maar op een brief die ik kreeg van de Stichting Niet door ‘t Lint wil ik graag zelf reageren. Al was het maar vanwege mijn lange voorgeschiedenis met de Westfrisiaweg (Alkmaar-Enkhuizen). Na veel wikken en wegen heeft GroenLinks bijna drie jaar geleden gekozen voor de zgn. zuidelijke variant voor de verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen. Hierbij wordt bij Hoogkarspel in de gemeente Drechterland een nieuwe wegverbinding aangelegd, die via een tunnelbak onder de lintbebouwing doorgaat. De Stichting heeft zich in al de jaren op een prettige manier en goed gedocumenteerd met deze discussie bemoeid en daarom vind ik het gepast hier mijn reactie te geven op de open brief die ik van haar kreeg.

De brief richt zich op de 146 miljoen die de provincie heeft gereserveerd om het tekort dat nu nog in de begroting zit, eventueel te dichten (als er onvoldoende geld van het Rijk komt). De precieze dekking van dit bedrag is in een geheim deel van het voorstel opgenomen. De Stichting vindt dat de partijen in de Staten in het licht van de verkiezingen duidelijkheid moeten geven over deze dekking. Ik kan dat niet rechtstreeks doen, omdat we met elkaar geheimhouding hebben afgesproken en ik mij daaraan ook wens te houden. Maar ik kan wel in grote lijnen schetsen hoe de keuzes eruit zien.

Ten eerste heeft GroenLinks duidelijk gemaakt dat investeringen die in het openbaar vervoer en in fietsvoorzieningen worden gedaan, gehandhaafd moeten blijven. Dat betekent dat er geen eurocent uit deze budgetten naar de Westfrisiaweg zal gaan. Waar in de brief wordt gesproken over het schrappen van plannen voor fietspaden: dit is dankzij een motie van GroenLinks en de PvdA niet aan de orde. Ten tweede hebben we de gedeputeerde opgedragen het geld te vinden in de bestaande gelden voor weginfrastructuur. Dat kan inderdaad betekenen dat andere projecten niet doorgaan, afgeslankt worden of later uitgevoerd worden, want er komt niet meer geld voor asfalt bij. In verband met de onderhandelingen die onder meer met het Rijk en met gemeenten worden gevoerd, kan ik helaas niet op details ingaan. Wellicht is dat wat onbevredigend, maar het is denk ik ook in het belang van de inwoners van Noord-Holland dat we efficiënt met geld omgaan en waar mogelijk bijdragen van anderen weten binnen te halen. 

Waar we met lastige keuzes en prioriteiten werden geconfronteerd, hebben we dat als fractie in de afgelopen jaren altijd gedaan met de belangen van veiligheid en leefbaarheid voorop. Projecten die daaraan bijdragen, hebben altijd de steun van GroenLinks gehad en ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook voor onze opvolgers in de komende periode zal gelden. Juist die plannen moeten, met alle mogelijke bezuinigingen en verschuivingen, doorgang blijven vinden.