Nieuw college Noord-Holland

Het ei is gelegd. Vorige week waarschuwde VVD-lijsttrekker Elisabeth Post mij nog de broedende kip niet te storen. Maar zij was wel optimistisch over de voortgang. Afgelopen zaterdag kwam al naar buiten dat de PvdA twee nieuwe gedeputeerden zou voordragen en ook Laila Driessen niet meer zou terugkeren. Vanmiddag kwam ook de inhoud van het akkoord naar buiten en werd bevestigd wat velen al vermoedden: Joke Geldhof meldt zich als D66-gedeputeerde. Een eerste blik op de verdeling van de portefeuilles laat zien dat Post met financiën en verkeer goed bedeeld is, dat het CDA als de kleinste van de vier voor Bond een mooi pakket heeft onderhandeld en dat D66 er met water en wonen nogal bekaaid vanaf komt.

En dan het coalitieakkoord. Na vlotte lezing kan ik in elk geval constateren dat het ontbreken van GroenLinks op een aantal punten verschil maakt. De woorden natuur, ecologie, duurzaamheid en natuur komen nauwelijks voor, economie en landbouw des te meer. Ook wordt zonder kanttekeningen gesproken over Schiphol, de kernreactor Pallas, de 2e zeesluis bij IJmuiden, de A8-A9 verbinding, Westfrisiaweg, ACT en Distriport.

Een aantal heikele punten is wat onduidelijk opgelost. Zo hadden we kort voor het sluiten van de markt forse discussie over de megastallen.  Boven de 1,5 ha. maar zeker bij meer dan 2 ha. is sprake van deze onwenselijke vorm van intensieve veehouderij. Het akkoord houdt de ontheffing in stand (zo te zien zonder bovengrens en geheel in handen van GS) en zet daarmee bepaald geen rem op megastallen. Voor het oplossen van knelpunten in de Ecologische Hoofdstructuur komt eenmalig tien miljoen, maar het is niet helder of dit in de plaats komt van een eerder door het college gereserveerd bedrag dat een veelvoud is van tien miljoen.

Over tien miljoen gesproken: om structureel de bezuinigingen op de exploitatie van het openbaar vervoer terug te draaien, is tien miljoen nodig. Ik lees, behalve mooie woorden over een visie op een grofmazig en een fijnmazig net (in 2012) niet terug of daar wel of geen geld voor is. Of moet ik dat terugvinden in een (eenmalig) bedrag van 15,2 miljoen voor EHOV-kit? En hoe zit het met duurzame energie? Er wordt ‘niet getornd’ aan de afspraken met het rijk voor het realiseren van 430 megawatt. Maar de optie wind op land wordt uitgesloten en veel van de andere technieken waarmee wordt geschermd (osmose, getijde, biomassa) zijn ofwel nog niet ver genoeg ontwikkeld of leveren veel te weinig megawatt op.

Tot slot: in dit akkoord wordt, zoals zo vaak, naar heel veel gestreefd. Bovendien wordt nogal wat onderzocht, om maar te zwijgen van de visies (liefst integraal) en evaluaties die in 2012 of 2013 zullen verschijnen.  Als onderhandelaar ken ik deze teksten al te goed en zij zijn vaak het beste wat te bereiken valt. Ze bevorderen de leesbaarheid niet en zijn een ideaal excuus wanneer het niet lukt (“we hebben het toch geprobeerd”). Tegelijk bieden ze de oppositie ook kansen, om enkele van de coalitiepartijen met een goedgekozen citaat in de hand, haar richting op de te krijgen. Ik wens mijn opvolgers in de Staten die politieke handigheid toe.

3 gedachten over “Nieuw college Noord-Holland”

 1. Bedankt Harmen, ik vind het ook nogal vaag geformuleerd. Maar dat biedt idd ook kansen. Ik hoop dat wij die politieke handigheid waar je over schrijft goed in kunnen gaan zetten.

 2. Je kunt uit collegeprogramma’s citeren wat je wilt, maar of dat nou zoveel resultaat heeft? Ik ben wel heel benieuwd of PvdA en VVD het riante wachtgeld voor hun binnenkort ex-gedeputeerden (Driessen, Baggerman en Meerhof worden vrijwillig ingewisseld voor Van Run, Sweet en Talsma) uit de partijkas betalen of dat men er de belastingbetaler gewoon voor laat opdraaien.

 3. Hoog tijd dat Groen Links meer een actiepartij wordt.
  Die je mee?

  Vooraf aan de nationale (EU) winddag op 15 juni, ieder GL lid een set stickers toesturen, met een wind slogan.
  Laten we samen per regio windpark locaties aanwijzen, en met leden duurzame energie cooperaties opzetten.
  Dat geeft GL extra betekenis. Tijd voor Walk your Talk

  Zo ontwikkelt GroenLnks meer draagvlak, achterban en stemmers.

  “Form follows function” That has been misunderstood,. Form and function should be one, joined in a spiritual union. Give light and the people will find the way
  (Frank Lloyd Wright)

Reacties zijn gesloten.