Europa

Komt er ooit zoiets als een Europese identiteit? Is het echt waar dat 80% van de Nederlandse wetten door Europa wordt bepaald? Wat moet er gebeuren om Europa democratischer te maken? Vragen die vaak aan de orde komen in het debat over de toekomst van Europa. Een debat dat helaas wordt gedomineerd door enkele hardnekkige misverstanden, al dan niet bewust de wereld in geholpen.

Aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht (inclusief University College) heb ik verschillende vakken verzorgd rondom democratie in Europa, Europese besluitvorming en de houding van burgers tegenover Europa. In 2009 ben ik aan de VU gepromoveerd op een onderzoek naar de manier waarop politieke partijen met de invloed van Europa omgaan. Ik heb diverse inleidingen gehouden, variërend van de Europese verkiezingen voor een lokale afdeling van de Rotary tot de impact van Europa in de private en publieke sector voor beleidsmedewerkers en managers.

Provincie/Middenbestuur

Gedurende acht jaar (2003-2011) was ik Statenlid voor GroenLinks in Noord-Holland, in de laatste vier jaar als voorzitter van een vierkoppige fractie. Ik was woordvoerder op de terreinen ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer, financiën en openbaar bestuur. Bij het bezoek van Noord-Holland aan de Eerste Kamer mocht ik een inleiding houden over het middenbestuur.

In mijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht is het functioneren van het lokale en regionale bestuur een belangrijk thema en ik begeleid ook een aantal masterscripties over dit onderwerp. Publicaties over dualisme in de provincie en een groene visie op het middenbestuur zijn verschenen in Openbaar Bestuur en De Helling.

Meer weten? Aanvragen?

Mijn verhaal kan ik prima aanpassen aan de concrete vraag en de al aanwezige achtergrondkennis. In overleg komen we daar wel uit! Voor een indruk van mijn lezingen, zie ook een aantal voorbeelden elders op deze site.

Je naam (verplicht)

Je e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS