Welkom

Ik ben Harmen Binnema, politicus en wetenschapper, nummer 7 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer.

De kandidatencommissie schreef in haar advies (PDF) over mij onder andere:

in de provincie Noord-Holland wordt de inbreng van Harmen als statenlid en fractievoorzitter bijzonder gewaardeerd, zowel binnen als buiten de partij

kiest een sterk inhoudelijke en vaak analytische benadering die past bij het Eerste Kamerwerk

vervult al jarenlang met hart en ziel verschillende functies binnen GroenLinks en heeft daarmee een uitgebreid netwerk opgebouwd

Van maart 2003 tot en met maart 2011 was ik Statenlid voor GroenLinks in de provincie Noord-Holland, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Ik hield me in de provincie bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën, openbaar bestuur en Europa en heb op die onderwerpen een stevige inhoudelijke kennis opgebouwd. Deze kennis zou ik graag inbrengen in de Eerste Kamerfractie.

Als eerste onderhandelaar was ik er in 2007 mede voor verantwoordelijk dat GroenLinks weer in het college van Gedeputeerde Staten kwam. We hebben als fractie en gedeputeerde veel bereikt op het terrein van natuur en milieu, duurzame energie, (jeugd)zorg en openbaar vervoer. Met de coalitiegenoten van CDA, PvdA en VVD heb ik goed samengewerkt en prima politieke en persoonlijke contacten onderhouden, waardoor ik voor GroenLinks resultaten heb kunnen boeken.

In het dagelijks leven ben ik docent en onderzoeker op het terrein van bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht. Ik coördineer de tweejarige masteropleiding Bestuur en Beleid voor professionals, waaraan door adviseurs, beleidsmedewerkers en leidinggevenden uit de (semi)publieke sector wordt deelgenomen. Studenten leren een verbinding leggen tussen de vraagstukken in hun werkpraktijk en inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschap. Mijn onderzoek richt zich op Europese integratie, politieke partijen, regionaal en lokaal bestuur, onderwerpen die ook in de opleiding uitgebreid aan bod komen.

Op deze website is meer te vinden over wie ik ben, wat ik denk, wat ik doe en wat anderen van mij vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*