Passie voor de publieke zaak

Lokaal bestuur vraagt om betrokken onderzoekers, zo bepleit ik in een bijdrage aan de bundel Passie voor de publieke zaak, samengesteld door Marieke van Genugten, Marlies Honingh en Willem Trommel:

“Voor mij blijkt passie voor de publieke zaak uit een grotere betrokkenheid van de wetenschapper bij wat er gebeurt met de resultaten van zijn of haar onderzoek. Dat is een pleidooi dat zich nadrukkelijk niet beperkt tot degenen die zich met praktijkonderzoek, beleidsadvies of interventies bezighouden, maar juist ook geldt voor het fundamentele onderzoek. Ik zou het willen omschrijven als een combinatie van enerzijds monitoren van wat zich afspeelt in de bestuurlijke praktijk en anderzijds actief meedoen aan het politieke en maatschappelijke debat. In beide gevallen in een houding als kritisch beschouwer, die zich niet laat verleiden onderdeel van het spel te worden.”

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Boom Lemma, lees ook deze recensie in Openbaar Bestuur.

De Eerste Kamer en de provincie

Wie ‘Het Binnenhof’ zegt, denkt aan de Tweede Kamer, het brandpunt van de Nederlandse politiek. Maar het Binnenhof heeft ook nog een andere kant. Daar zetelt de Eerste Kamer. Deftig en bedaagd en vaak onbekend bij het grote publiek. Maar onbekend betekent zeker niet onbelangrijk. Integendeel. De 75 senatoren van de Eerste Kamer kunnen elke wet die door de Tweede Kamer is aangenomen, alsnog afstemmen. Meestal doen ze dat niet. Soms wel. En nu de politieke verhoudingen snel veranderen in ons land, neemt ook de rol en invloed van de Eerste Kamer toe. Minister-president Rutte maakt zich grote zorgen. Zijn kabinet heeft nu geen meerderheid in de senaat. Als dat na de komende verkiezingen van 2 maart zo blijft, komt zijn regering wellicht in zwaar weer. Alle reden om meer te weten te komen over deze andere kant van het Binnenhof.

Dit boek is daar heel geschikt voor. Insiders vertellen waar de Eerste Kamer vandaan komt en mogelijk naartoe gaat. En welke wetten het niet of maar net haalden in het recente verleden. En hoe de Eerste Kamer soms doet wat de Tweede Kamer niet durft. Een boek ook met verrassende voorstellen over de toekomst van Senaat en Staten-Generaal.

Met bijdragen van: Harmen Binnema (Lid Provinciale Staten voor GroenLinks), Bert van de Braak (Historisch Documentatiecentrum), Hans Engels (Eerste Kamerlid voor D66), Henk ten Hoeve (Eerste Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaatsfractie), Roel Kuiper (lijsttrekker Eerste Kamer voor de ChristenUnie), Tiny Kox (lijsttrekker Eerste Kamer voor de SP), Ronald van Raak (Tweede Kamerlid voor de SP) en Arjan Vliegenthart (Eerste Kamerlid voor de SP).

Uitgegeven door Aspekt, ISBN: 9789461530516.