Kiezers en gekozenen: werken aan een relatie

Op 18 februari sprak Harmen Binnema op het door de SP georganiseerde symposium over de geschiedenis en de toekomst van de Eerste Kamer een column uit. In deze column wordt betoogd dat Eerste Kamerleden vaker en beter verantwoording zouden moeten afleggen over wat zij doen. Wat ligt dan meer voor de hand dan dat zij dit doen ten opzichte van hun eigen kiezer, de leden van Provinciale Staten?

Nieuwjaarswens Amsterdam West

Op 20 januari hield GroenLinks in Amsterdam West de nieuwjaarsborrel. Voor vier leden uit deze afdeling komen er spannende verkiezingen aan op 2 maart. Servaz van Berkum (4) en Lene Grooten (5) zijn kandidaat voor Provinciale Staten, terwijl Margreet de Boer en ik graag in de Eerste Kamer willen komen (die door de Staten wordt gekozen). 

Voor dit gezelschap sprak ik deze nieuwjaarswens uit (dit is de uitgebreide versie, donderdag in verkorte vorm).