InterProvinciaal Overleg

Dinsdagavond met bestuur, fractie, Ger en andere betrokkenen gebrainstormd over de campagne voor de deelraadsverkiezingen van 2006. Ook hebben we geïnventariseerd wie van de huidige deelraadsleden nog een periode verder wil; gelukkig is dat het merendeel, dus enige continuïteit is gewaarborgd. Voor de rest kan ik er weinig over melden – immers alleen voor intern gebruik, wie weet leest de concurrentie mee Maar een voorproefje van de campagne is komende zondag te zien op het Bos en Lommerfestival.

Vanmiddag na twee keer dat ik moest afzeggen weer eens bij de Algemene Vergadering van het IPO. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit alle provincies (12*5=60) die eens in de drie maanden bij elkaar komen in Utrecht om te vergaderen over onderwerpen die alle provincies betreffen en ter controle van het Algemeen Bestuur. Meestal redelijk saaie en weinig inspirerende vergaderingen, maar goed, het is een kleine moeite daar vier keer per jaar een paar uurtjes te zitten en zo af en toe hoor je nog eens wat.

Na een korte bespreking van het IPO jaarverslag en de jaarrekening, waar Noord-Holland verder niks op aan te merken had, kwam ‘Europa’ aan bod. Het afwijzen van het grondwettelijk verdrag is in ook jammer omdat daarin de positie van regionale en lokale overheden versterkt zou worden. Bijvoorbeeld om te bepalen of beleid op Europees, nationaal of regionaal niveau gemaakt moet worden (subsidiariteit). Gemiste kans dus, al is het mogelijk dat Nederland alsnog een soort subsidiariteitstoets gaat instellen met een rol voor de provincie daarin – de discussie is nu of dat een formele rol wordt of een veredelde adviesfunctie (samen met willekeurige maatschappelijke organisaties als ANWB en Milieudefensie).

Laatste punt was de risicokaart: een overzicht op bijv. de provinciale website waarmee iedere burger kan zien wat de risicovolle plekken in zijn/haar omgeving zijn. Remkes is hier erg tegen en weigert ook de discussie met het IPO hierover aan te gaan. Aardig om te horen dat Jan Franssen, Commissaris van de koningin in Zuid-Holland en voorzitter van het IPO, zo stevig voor de riscisokaarten pleitte en en passant tekeer ging tegen de veiligheidshype waar het kabinet en de meerderheid van de Kamer zo van in de ban is en die ten koste gaat van privacy. Tussen ‘mensen met minder goede bedoelingen’ en ’terroristen’ gaapt immers een behoorlijke kloof. (Alsof ik onze eigen Harry Borghouts hoorde praten). Met instemming verwees hij in dit verband naar de reactie van Pechtold op de plannen van de politie voor een ‘virtuele slotgracht’. Hopelijk zijn zij geen roependen in de woestijn.

Eén antwoord op “InterProvinciaal Overleg”

 1. Beste Harmen,
  Ik kreeg laatst via het algemene IPO-mailadres een ‘google melding’ binnen dat een IPO link niet goed zou werken op een website. Blijkt dat de url/link in jouw weblog van het IPO niet werkt.
  Mooie website heb je overigens en wat goed dat je elke dag laat zien waar je mee bezig bent. Jammer dat de AV een beetje saai is. Over het algemeen heb je dat met AV’s.
  (-;
  Groeten vanuit Den Haag,
  Marcia Appels
  Communicatie IPO

Reacties zijn gesloten.