Media aandacht

Misschien moet ik de fractie maar voorstellen standaard het agendapunt ‘weblog Harmen’ op te nemen. Want sommige van mijn fractiegenoten behoren tot het trouwe lezerspubliek en zij hebben soms ook commentaar op de manier waarop ik hen hier portretteer. Wie zich echt onheus bejegend voelt wijs ik overigens op de reageer knop onder aan elk gepost bericht

Hoe dan ook zal ik even genuanceerd als altijd verslag doen van de fractievergadering van vanavond. Dit keer, omdat Jan er opnieuw niet bij kon zijn, onder leiding van onze fractievoorzitter Bart. Met een vollere agenda werd de vergadering uiteindelijk korter dan de vorige keer, ik weet niet of dat voor een compliment door moet gaan? We blikten kort terug op het werkbezoek van vrijdag; naast de complimenten wel de duidelijke opmerking dat we de volgende keer beter niet in het ov-technisch lastig bereikbare Uithoorn. We gaan zeker door met het thema natuurcompensatie, want daar valt nog een hoop aan te verbeteren. Verder was het voornaamste de voorbereiding van de komende Statenvergadering (4 juli). Met veel onderwerpen uit de commissie Sociale Infrastructuur – stelling van Amsterdam, loverboys – en het SP-voorstel over Prohef, dus een hoofdrol maandag voor Imelda. Daarnaast de streekplanuitwerking voor Amstelveen-Zuid, waar we nog steeds problemen zien vanwege de N201. Voor het overige allerlei lopende zaken die niet heel spannend zijn om hier te melden.

Aan het eind van de vergadering kon ik nog even mijn ongenoegen uiten over de discussie in WVV over de Zeesluis en het Noordzeekanaalgebied. Maar ja, wel weer de krant gehaald en dat telt ook. Samen met de twee artikelen over de motorcross heb ik over aandacht dus niet te klagen. Leuk was trouwens dat ik in het laatste artikel als fractievoorzitter werd opgevoerd…