Begroting en ALV

Vanavond in de commissie WVV in bescheiden gezelschap de begroting en het meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) besproken. Opvallend was dat alleen Tjeerd Talsma (PvdA) namens de oppositie aanwezig was. De anderen konden niet, hadden geen tijd, geen zin???

Zelf met name over openbaar vervoer in de beide stukken gesproken. Bijvoorbeeld de Zuidtangent: het totale beeld is nog niet erg optimistisch. Zowel aan de oostkant (Amsterdam ZO-IJburg) als aan de westkant (Haarlem centrum) moet nog het nodige gebeuren. Helaas probeert het Rijk door boekhoudtrucs buiten schot te blijven en geen bijdrage te leveren. Ook in het ROA en de gemeente Haarlem is weinig activiteit te bespeuren. Positiever zijn de geluiden over de aansluitingen richting Nieuw-Vennep en Uithoorn, daar wordt wel aan doorgewerkt. Mogelijk slecht nieuws voor de provincie vanwege het uitstel van de invoering van de OV-chipkaart. Zoals het nu lijkt gauw een half jaar later en als de NS dan ook niet mee zou werken door de eigen vaste klanten een gratis chipkaart aan te bieden, zou het de provincie zomaar heel veel geld kunnen gaan kosten. Diezelfde NS ligt trouwens ook dwars in het overleg over de dienstregeling voor 2007: duidelijk een ander ambitieniveau en dat onder het mom van ‘vertragingen voorkomen’.

De brug die GS willen aanleggen over de Amstel (Amstelveen/Ronde Venen), als onderdeel van de N201, leidde tot de nodige discussie. PvdA en D66 stelden voor om toch voor een aquaduct te kiezen; dat is wel een stuk duurder, maar gelukkig zijn we bij de aanleg van de N242 flink goedkoper uit dus het geld is te vinden. Ook GroenLinks is erg voor een aquaduct, over de precieze financiering moeten we het nog hebben, maar we zijn blij met deze twee bondgenoten. Nu VVD en CDA nog! Overigens kondigde Cornelis Mooij vast aan zich stevig te roeren in het Statendebat, om vóór de brug te pleiten.

Een andere leuke discussie ging over beprijzing. Terwijl het kabinet de deur min of meer op slot heeft gedaan, probeert Noord-Holland toch nog tot regionale vormen van kilometerheffing te komen. Cheryl vroeg voor de zekerheid of de simplistische stellingen van Ton Hooijmaijers op zijn weblog (om onduidelijke redenen zelfs tot persbericht gepromoveerd) toch alsjeblieft geen college standpunt zijn. Hoe dan ook heeft Cornelis Mooij nog heel wat missiewerk bij zijn partijgenoot te verrichten. Want Hooijmaijers vindt dat beprijzing alleen maar mag dienen om de automobiliteit te bevorderen en nieuwe wegen aan te leggen. De opbrengsten zijn zeker niet bedoeld voor zulke rare dingen als openbaar vervoer of fietspaden! Of nog erger: om leuke dingen voor linkse mensen mee te betalen… Dit soort achterhaalde retoriek hoor je toch niet vaak meer

Vlak na de vergadering kreeg ik nog een sms’je van Wessel, dat hij helaas onze amendementen op het Amsterdamse verkiezingsprogramma er niet doorgekregen had. Helaas! Had er zelf graag bij willen zijn, maar je kan nu eenmaal maar op één plek tegelijk zijn. Ik neem overigens aan dat Marijke Vos wel als wethouderskandidaat geaccepteerd is…