Een volle dag

De Statenvergadering begon met de herdenking van Lajla de Wit, collega van de PvdA die na een slopende ziekte veel te vroeg is overleden. Sobere goede woorden van de commissaris, op Lajla’s plek in de Statenzaal een foto en bloemen.

Na een aantal hamerstukken was aan de orde de verlenging van de planologische reservering voor een extra baan op Schiphol. In het streekplan NHZ van 2003 was die reservering opgenomen, mochten er ooit nog plannen in die richting komen, met een einddatum in 2006. Aangezien het Rijk nog steeds geen beslissing heeft genomen over het banenstelsel en het voor ons belangrijk is vanwege de aanleg van de N201, stelden GS nu voor die reservering te verlengen tot medio 2008. Zodat niet in de tussentijd dingen gebeuren in dat gebied die latere aanleg onmogelijk maken. Met bovendien het argument dat dit een administratieve kwestie is, zonder politiek besluit over de toekomstige groei van Schiphol. Wij zijn het daar niet mee eens en hebben daarom ook (samen met de SP en een aantal PvdA’ers) tegen de reservering gestemd. Tijdens het debat ontstond de nodige verwarring over wat we nu precies besloten, zeker toen ook de plankaarten erg onduidelijk bleken en er tijdens de vergadering nog een 3e versie geproduceerd moest worden.

De vergadering eindigde met een interpellatie van de PvdA over de reorganisatie van het personeel. Volgens Peter Visser waren er nogal wat verborgen of onduidelijke kosten – of hoe je dat ook formuleerde – die wel met de reorganisatie te maken hebben, maar nergens expliciet zijn vermeld. Hij strooide daarbij met forse bedragen van € 41 miljoen en € 50 miljoen die bovenop de geplande € 27 miljoen zouden komen. Vond dat gedeputeerde Patrick Poelmann hier een goed verhaal tegenover zette, dat hij ook lekker fel bracht. Ik heb weleens twijfels over het verloop van de reorganisatie, maar dit was overtuigend en helder. Resultaat was ook dat de PvdA een motie om de rekeningencommissie onderzoek te laten doen naar ‘verborgen’ kosten schielijk introk.

Na het diner met enige spoed terug naar Bos en Lommer. Daar schoof ik iets voor achten aan bij een spannende en in een aantal opzichten opmerkelijke onderhandelingsavond met de PvdA voor de coalitie in Bos en Lommer. Jammer alleen dat ik daarover ik hier verder niks kan opschrijven…