Vandaag in Noord-Holland…

Samenvatting van een Statenvergadering in acht koppen:

  1. Kritische vragen over voorgenomen aankoop Friese NUON-aandelen
  2. Zeven loden beelden uit Provincietuin naar het Rijksmuseum
  3. Staten akkoord met streekplanherziening voor Wieringerrandmeer
  4. Jaarrekening 2005 ongeschonden uit de strijd
  5. Provinciaal geld voor Noord-Hollandse soap en geschiedenis documentaire
  6. Ton Hooijmaijers ‘overleeft’ motie van wantrouwen fractie-Agema
  7. Voorstel SP voor meldweek jeugdzorg unaniem aangenomen
  8. Provincie gaat door met kappen van zieke iepen

Om maar te bewijzen dat ik ook korte stukjes kan schrijven…