Gedoe (en meer dan dat!) in Noord-Holland

Heb inmiddels ongeveer alle kranten, radio- en tv-stations gesproken denk ik, maar nu ook tijd voor tekst en uitleg op dit weblog. Laat ik voorop stellen dat ik net zo verbaasd en verontwaardigd ben als alle andere GroenLinksers. Op geen enkel moment is door iemand in de fractie aangekondigd dat hij of zij anders zou gaan stemmen, hetzij om de samenstelling van de lijst hetzij om de koers van GroenLinks of om welke andere reden dan ook. Wat de zaak erger maak is dat de persoon in kwestie nog steeds niet heeft toegegeven de ongeldige stem uit te hebben gebracht. Dat maakt het lastig om ook maar iets van de motivatie te begrijpen, maar is bovenal ook fnuikend voor het onderling vertrouwen in onze fractie. Zojust is de volgende verklaring op onze website geplaatst:

Ik betreur het ten zeerste dat GroenLinks door een ongeldig stembiljet uit Noord-Holland de vijfde Senaatszetel niet zal krijgen. Persoonlijk betreur ik dat des te meer omdat ik dat Herman Meijer van harte had gegund. In de afgelopen maanden is er juist zo hard aan gewerkt om dit via een lijstverbinding voor elkaar te krijgen.

Boosheid en teleurstelling voel ik omdat helaas alles erop wijst dat iemand in onze fractie bewust deze keuze gemaakt heeft. Immers, op het ongeldige biljet zijn zeven hokjes van zeven verschillende partijen rood gekleurd. Dit is nauwelijks een vergissing meer te noemen, maar heeft alle schijn van opzet. De stemprocedure is exact hetzelfde als bij andere verkiezingen en deze is bovendien door de voorzitter voorafgaand aan de stemming uitgebreid toegelicht.

Vanmiddag heb ik in de fractievergadering aan alle leden tweemaal indringend de vraag voorgelegd of hij of zij verantwoordelijk was voor de bewuste ongeldige stem. Dit is door een ieder ontkend. Gezien het hierboven geschetste rest er niets anders dan de wrange conclusie dat iemand daarbij niet de waarheid heeft gesproken.

Op dit moment kan ik alleen maar hopen dat de verantwoordelijke fractiegenoot zich alsnog vrijwillig wil melden. Dan ook kan namelijk een discussie worden gevoerd over de motivatie om dit te doen, waar we nu slechts naar kunnen gissen. Mocht ondanks mijn aandringen de persoon in kwestie zich niet melden, dan zal er weinig anders op zitten dan het landelijk partijbestuur in te schakelen om dit tot op de bodem uit te zoeken.

In elk geval drukt dit voorval ook zwaar op de samenwerking in de fractie. We zijn net een paar maanden onderweg, opnieuw als partner in het college van Gedeputeerde Staten. We hebben volop ambities om groene en linkse idealen voor Noord-Holland te bereiken. De basis daarvoor is onderling vertrouwen in de fractie en het hoeft geen nader betoog dat dit vertrouwen een ernstige deuk heeft opgelopen.

Ik deel volledig de verontwaardiging van de GroenLinks stemmers in onze provincie die ons op 7 maart met meer dan 80.000 stemmen een stevig mandaat hebben meegegeven en daarmee ook een stevige vertegenwoordiging voor GroenLinks in de Eerste Kamer. Dat mandaat is door de gebeurtenissen van vandaag voor 20% verkwanseld en daarvoor wil ik mijn oprechte spijt betuigen.

Harmen Binnema, fractievoorzitter GroenLinks

UPDATE: reportage TV Noord-Holland

47 antwoorden op “Gedoe (en meer dan dat!) in Noord-Holland”

 1. Harmen,
  Ik heb er net ook uitgebreid met Klaas Breunisse over gebeld. Dit is volledig onacceptabel, voor Herman maar in het bijzonder ook voor jullie fractie. De proteststemmer heeft op zijn/haar geweten, dat er nu een sfeer van wantrouwen heerst in de fractie. Dit duurt al te lang. Ik hoop nadrukkelijk, dat de proteststemmer zich heel snel bij jou meldt. Zoiets past niet in onze partij.
  Sterkte en succes,
  Mathieu

 2. Goed verhaal, Harmen! En vreselijk rot, deze situatie… Mocht deze (helaas tot nu toe) anonieme persoon iets tegen Herman Meijer hebben gehad, dan is het helemaal wrang. Het lijkt erop dat Jan Laurier met voorkeursstemmen is verkozen. Als dit klopt, dan is deze Noord-Hollandse eenmans/vrouwsactie ten koste gegaan van Yolan Koster…
  Sterkte ermee!
  Lonneke

 3. Beste Harmen, beste fractie, beste partij,
  Deze hele situatie is bijzonder te betreuren. Wat mij het meest schokt is de manier waarop we met elkaar omgaan. Natuurlijk en gelukkig zijn we het vaak niet met elkaar eens. Tot nu toe dacht ik altijd dat dit met open vizier ging. Nu blijkt dit niet altijd zo te gaan. Ik hoop van harte dat degene die het niet eens is met de gang van zaken binnen GroenLinks hier open voor uit komt. En als bestuurder wil ik zo graag de discussie aan. Nicole Bakker.

 4. “Mocht ondanks mijn aandringen de persoon in kwestie zich niet melden, dan zal er weinig anders op zitten dan het landelijk partijbestuur in te schakelen om dit tot op de bodem uit te zoeken.”
  What is going on? Don’t you guys think that there is quite a long way from disagreeing with somebody to asking for his/her head? Are you really saying that some researcher has to figure out who voted against Herman, so that we can kick the person out of the party? Who is going to be the investigator? Jack Bauer? Do you people really want to walk on top of vote secrecy, in order to make the will of the congress effective? Since when did we threat minorities in groenlinks?
  Look, I do not like that GL wasted one chair. I regret that Herman will not be in the senate (independently of my disagreement with some of his decisions). I would not vote like this. BUt hey! Are you guys not going far too far? Cool down a bit, please.

 5. Eens met Inti. Natuurlijk is dit voor een fractie verschrikkelijk en voor GroenLinks erg jammer, maar laten we het hoofd koel houden en ons geen praktijken aanmeten die we normaliter verwerpen.

 6. Sorry hoor maar als je Herman niet wilt dan kun je blanco stemmen of op een lagergeplaatste kandidaat op de GroenLinks lijst. Bovendien is het motief volkomen onduidelijk dus wie weet heeft het helemaal niks met Herman te maken.
  Deze actie zorgt ervoor dat ONZE PARTIJ een zetel misloopt. Terwijl we in Noord-Holland het beste resultaat hebben gehaald van Nederland en heel veel mensen dus graag wilden dat GroenLinks goed vertegenwoordigd zou zijn. Met deze solo-actie wordt dus de wil van zo’n 16.000 Noord-Hollanders genegeerd.
  Misschien mag ik daarnaast als fractievoorzitter die de komende vier jaar aan deze club leiding mag geven, het ook op prijs stellen dat we op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken? Of suggereer je dat we gewoon maar door moeten gaan alsof er niks gebeurd is?

 7. Harmen,
  wat een drama! Een drama voor GroenLinks, haar geloofwaardigheid en imago, maar ook voor jou en je fractie. Ik wens jullie veel wijsheid en sterkte toe de komende periode. Laat je door deze leugenachtige splijtzwam niet van de inhoud van het statenwerk houden. Ik bewonder je heldere en openhatige reactie riching de pers. Volhouden zo!
  partijkameraadschappelijke kus
  Marianne

 8. Beste Harmen,
  Als collega Statenlid voor de VVD kan ik niet anders dan je veel sterkte wensen. We hebben 4jaar samengewerkt & gedebatteerd in de Staten & geduelleerd in de campagne … Maar dit, dit is een dieptepunt in de NH politiek … . Ik deel de steunbetuigingen op je binblog.

 9. Beste Harmen,
  Als collega Statenlid voor de VVD kan ik niet anders dan je veel sterkte wensen. We hebben 4jaar samengewerkt & gedebatteerd in de Staten & geduelleerd in de campagne … Maar dit, dit is een dieptepunt in de NH politiek … . Ik deel de steunbetuigingen op je binblog.

 10. Na lang wikken en wegen (ik aarzelde tussen GL en de PvdA) is het bij de Statenverkiezing GL geworden.
  Ik voel me ongelooflijk bedrogen en jij persoonlijk bedoelt het allemaal vast heel goed maar ik neem het de partij en jou als leider van je fractie wel degelijk kwalijk.
  Want er moet dan toch iets zijn mis gegaan met je leiderschap.
  Denk ik.

 11. Beste Harmen,
  Als collega Statenlid voor de VVD kan ik niet anders dan je veel sterkte wensen. We hebben 4jaar samengewerkt & gedebatteerd in de Staten & geduelleerd in de campagne … Maar dit, dit is een dieptepunt in de NH politiek … . Ik deel de steunbetuigingen op je binblog.

 12. Ik vind het vrij laf dat de persoon in kwestie zich niet kenbaar maakt. Dan krijg je in mijn ogen onfrisse suggesties als die van Haas, als iemand een keer zijn Kerstpakket aan AMA’s heeft gegeven en dat staat op een SP-site vermeld, dan zal hij de SP wel aan een 12e zetel hebben geholpen. Dat vind ik wat erg kort door de bocht en met dit soort verdachtmakerij schiet niemand iets op. Ik doe een klemmend beroep op de persoon in kwestie kenbaar te maken degene te zijn die de ongeldige stem heeft uitgebracht en daarbij uit te leggen waarom.

 13. Harmen,
  Ik zag net op het nieuws dat we op 4 zetels uitkomen. Vroeg me al af hoe dit kan. Als statenlid moet je ‘gewoon’ op nummer 1 stemmen. Waarom? Omdat het congres het hoogste orgaan van onze partij is, de EK-lijst heeft vastgesteld en daar hebben alle statenleden van GroenLinks zich bij neer te leggen.
  De statenfractie in Noord-Holland heeft overigens eerder afwijkend gestemd. Halverwege de jaren negentig. Voor een groot deel was dat uit naïviteit. Ik zat toen in het partijbestuur en we hebben toen de statenfractie over de vloer gehad. Toenmalig voorzitter Ab Harrewijn heeft de betrokkenen toen de mantel uitgeveegd. Schandalig dat het nu weer gebeurt. Vooral met deze gevolgen. Ongelofelijk. Veel succes met het achterhalen van de verantwoordelijke. Wat moetb gebeuren met iemand die een congresbesluit doelbewust saboteert?

 14. Dit statenlid is wat mij betreft niet te handhaven wegens vergaande incompetentie op alle denkbare profielen voor een GL-statenlid.
  Ik hoop en vertrouw dat het provinciaal bestuur Noordholland de onderste steen boven zal halen om te onthullen welk statenlid zijn/haar boekje te buiten is gegaan.
  Als GL-kaderlid voel ik me zwaar geschoffeerd door het gedrag van dit statenlid. Het partijbelang wordt geschaad, de fractie wordt onwerkbaar gemaakt en de leden die hard campagne hebben gevoerd voor een versterking van GL op alle niveaus (niet alleen het noordhollandse!) krijgen stank voor dank.
  En dan nog @ Inti:
  Sorry hoor, maar het lijkt erop dat de kern van de zaak niet tot jou is doorgedrongen. In Noordholland is iets zeer ernstigs aan de hand. Hier is iemand bezig de statenfractie te ondermijnen. Integere kritiek op dit gedrag kwalificeren als “Disagreements” is m.i. postmodernisme op zijn smalst.

 15. Hoi Harmen,
  Bij deze mijn respect voor de manier waarop je met deze kwestie omgaat.
  Ik ben het met Inti eens dat je het best met elkaar oneens mag zijn, maar er zijn stijlvollere manieren om je kritiek op de partij te uiten dan anoniem je GL-stem te verkwanselen. Dit kan niet productief zijn.
  Het lijkt me niet terecht om dit op conto van de fractieleider te plaatsen.
  Ik hoop dat jullie eruit komen in NH. Gezien de verstandige wijze waarop je tot nu toe hebt gewerkt, heb ik daar alle vertrouwen in.

 16. Dank voor alle bemoedigende reacties! Ik hoop inderdaad dat we met de wijsheid die jullie mij toewensen uit deze nare situatie kunnen komen.

 17. Sterkte, Harmen. Ik kan me voorstellen dat er nu een hele nare sfeer in de fractie hangt. Ook jammer dat iemand dus wel een signaal wil afgeven, maar niet het lef heeft daar open voor uit te komen. Met de Zuid-Hollandse fractie was ik het ook niet eens, maar die zijn er in ieder geval open over.
  @Inti: cool down. Harmen roept niet op tot koppensnellen. Hij wil het uitgezocht hebben. Lijkt me ook logisch als je nog bijna 4 jaar met elkaar moet samenwerken. Als dat niet binnenshuis kan, dan zou ik ook de hulp van landelijk inroepen. Op deze manier kan je gewoon niet met elkaar verder.

 18. Tenx.
  Inderdaad pleit ik niet voor koppensnellen en ook het woord royement heb ik niet gebruikt. Lijkt me niet nodig en zinvol om in zulke grote termen te spreken.

 19. De positie van Harmen is niet te benijden. Hoe moet je een fractie leiden die geen eenheid meer is? Wat als je het weet wie het was? Waarom verzwakt de dader bewust de positie van GroenLinks en daarmee van zichzelf? Hoe betrouwbaar is GroenLinks? Kortom, dit soort acties maakt GroenLinks meer kapot dan je lief is.

 20. Harmen: een mooi geformuleerde verklaring en sterkte de komende tijd. Het zal wellicht weinig troost bieden, maar in Zuid-Holland is ook niet alles helemaal goed gegaan, om het maar zacht uit te drukken.

 21. Beste Harmen,
  Veel succes en sterkte met deze vervelende situatie!
  groetjes
  steven

 22. harmen,
  een avond verder. Geen bericht over degene die ons dit aandeed. Ik schreef op mijn hyves:
  Ik ben diep bedroefd dat een van de meest bekwame GroenLinks politici niet gekozen is in de Eerste Kamer, mede door het subversieve gedrag van statenleden uit Zuid-en Noord-Holland.
  Ik protesteer tegen de actie van de drie statenleden uit Zuid-Holland. Dit is een onacceptabele vorm van eigen richting. Het congres heeft democratisch de lijst vastgesteld. Ik heb Jan Laurier per email en via allerlei blogs opgeroepen zijn zetel niet in te nemen.
  Daarnaast verzoek ik de partijvoorzitter tot op de bodem uit te zoeken, wat er in Noord-Holland fout gegaan is. Een lid heeft hier GroenLinks als geheel en Herman Meijer in het bijzonder gedupeerd en neemt daar vervolgens ook nog geen publieke verantwoordelijkheid voor tot op dit moment (wo 01.00u). Dit statenlid zou op moeten stappen.
  Blijf ik bij. Ik ben er van overtuigd, dat de leugen in onze partij nooit zal regeren. Veel sterkte, maar vooral succes!
  Mathieu Heemelaar

 23. Mijn woede van gisteravond is in zoverre gezakt dat ik nu ook wel inzie dat jóu geen blaam treft.
  Excuses daarom voor mijn uitbarsting.
  En sterkte met alles dat je nog voor de boeg hebt!
  Jeanne Doomen

 24. Ik heb je bericht gelinkt op de groenlinkshyve.
  Ik wil jou enorm veel wijsheid toewensen, en natuurlijk sterkte. Er vallen wel duizend woorden te schrijven, maar de kern van de zaak is, dat er iets van binnen extreem verrot is. Sterkte met het wegsnijden / oppoetsen van deze rotheid.
  Remmez

 25. Hi Harmen en andere fractieleden,
  Je bent er mooi klaar mee, met zo’n ‘collega’ in je fractie. Die dan ook niet voor de actie wil/durft uit te komen. Maar geen nood, in de loop van de tijd zal hij/zij vanzelf onder de druk bezwijken. Wat dat betreft doet hij/zij er beter aan, voor jullie fractie, de partij én zichzelf, om zo snel mogelijk schoon schip te maken. Zodat GroenLinks in Noord-Holland aan het werk kan gaan.
  Overigens, de krokodillentranen van velen over een verloren gegane zetel in de Eerste Kamer doen mij niets. Wij zijn toch voor afschaffing van dit Instituut? Vier of vijf zetels voor ons in deze Oude-Heren-Sociëteit maakt werkelijk geen enkel verschil.
  Dat de lucht maar gauw zijn opgeklaard!

 26. Harmen,
  Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over deze kwestie en wens je veel sterkte en wijsheid toe bij het verkrijgen van deze duidelijkheid. Het lijkt me bijzonder pijnlijk om als fractievoorzitter in deze positie te worden geduwd.
  Christiaan Kwint

 27. Een aantal zaken:
  Hetgeen deze anonymus gedaan heeft mag, hij is zonder last gekozen. Dat het huishoudelijk reglement hem/haar opdraagt op de nummer 1 te stemmen maakt het reglement illegaal, want het is in strijd met de grondwet.
  Wie zegt dat Harmen Binnema niet de anonymus is? Als we nu toch aan het zwartepieten zijn lijkt me dat nog steeds niet uitgesloten.
  Wat maakt dit nu precies uit? Zijn er plannen die wel door de SP goedgekeurd gaan worden in de Eerste Kamer, en niet door Groen Links, en dat dat precies voor de meerderheid iets uit maakt? Lijkt me zeldzaam. Het blijven twee linkse oppositiepartijen…
  En tenslotte, volgens de groenlinks website maakte het sowieso niets uit, omdat er een onafhankelijke kandidaat niet op GL maar op de Dieren heeft gestemd…

 28. Ongelooflijk!! Dit soort stompzinnigheid kon je vroeger verwachten bij ranzige klupjes als de LPF, maar toch zeker niet bij GroenLinks!?!? De stoethaspel die deze idioterie op zijn geweten heeft, heeft onze partij een geweldige dienst bewezen. Dit gaat weer stemmen kosten. Bedankt!!

 29. Ik ben lid van de gemeenteraad van Woerden (Fractie Progressief Woerden). Mijn fractievoorzitter, Yolan Koster, stond 4e op de lijst van Kamerkandidaten. Niet Herman Meijer, maar zij is slachtoffer van deze buitengewoon kwalijke zaak die zich binnen de fractie van GROENLINKS van Noord Holland heeft afgespeeld.Dit in combinatie met het vreemde stemgedrag van jullie Zuid Hollandse collega’s.
  Nogmaals buitengewoon treurig en mijn advies zou zijn: allemaal opstappen in Noord Holland en met een schone lei beginnen, want dit wordt nooit meer wat met zo’n hypotheek. Een hypotheek die ook gelegd wordt op de Kamerfractie, omdat je maar moet afwachten of de voordringer door de overige leden geaccepteerd wordt.
  m.vr.gr.
  Wim van Geelen, Woerden

 30. Ik voel me persoonlijk genaaid. Loop ik me tijdens de campagne het vuur uit de sloffen voor een acceptabele verkiezingsuitslag, laat zo’n anonieme eigenheimer z’n stem voorbij gaan. Enig idee hoe ik dit bij een volgende campagne aan nieuwe kiezers kan uitleggen?

 31. beste Harmen,
  ik snap dat je baalt, maar ik doe een dringend beroep op je er geen grote zaak van te maken. Ik ken je als een links-liberale vertegenwoordiger binnen GroenLinks. Dan hoort m.i. individuele vrijheid zwaarder te wegen dan partij of stem discipline.
  Verkiezingen ( ook de 1e kamer via de staten) kunnen verrassingen opleveren, gelukkig maar… (ook de ZH actie)
  Een statenlid kan uitstekend functioneren binnen de provincie, ook als hij of zij
  in de verkiezingen van de 1e kamer onverhoopt of onverwacht ander stemgedrag vertoont. Ga gewoon aan de slag met je huidige ploeg.
  Of je het er mee eens bent of niet, we kunnen er niet omheen dat Herman binnen de partij een enigszins omstreden kandidaat was. (zijn aandeel in Sam Pormes affaire en vermeende sympathie voor pedofielen)
  Overigens maakt het toch al geen moer uit, want ook om een andere reden hebben we de 5e zetel niet.
  Eigenlijk bevestigt deze gang van zaken mijn idee dat de partijdemocratie binnen GroenLinks aan een grondige herziening toe is. Niet een clubje vergadertijgers in een bedomd vergaderzaaltje, niet de partijraad en ook niet het congres dat vooral een podium is voor een selecte groep lobby ‘isten en verder als applausmachine functioneert, maar een ledenreferendum hoort het “hoogste” orgaan te zijn in een partij die democratie serieus neemt.
  De reactie van Henk Nijhof voorspelt weinig goeds voor GroenLinks. Ik zou zeggen accepteer deze uitslag, respecteer je leden en ga aan het werk.
  Wanneer dit opnieuw tot allerlei partij disciplinair geneuzel leidt, wordt GL voor mij als ” vrijheid eerlijk delen”, partij wel erg ongeloofwaardig.
  Johan de Voogd. lid partijraad NH.

 32. Geen grote zaak? Iemand doet een onverantwoordelijke actie, die GroenLinks bijna een zetel kost, wil er vervolgens niet voor uitkomen, en dat moeten we maar accepteren?
  En of Herman nou omstreden was of niet, hij is door de leden op plaats 5 gezet. Die vonden hem in meerderheid dus niet omstreden en een geschikte kandidaat.
  Een ledenreferendum is trouwens ook niet alles. Uiteindelijk stemmen toch vooral degenen die ook al naar het congres komen, er is nog minder ruimte voor discussie, en je kan bij je stemgedrag geen rekening houden met de uitkomst voor hogere plekken. Dat kan slecht gebalanceerde kieslijsten opleveren.

 33. @Johan Voogd: ik vertik het me voor applausmachine te laten uitmaken. Ik ben naar het congres gekomen en heb daar een weloverwogen stem uitgebracht voor de kandidatenlijst. Dat had jij ook kunnen doen. Verder ben ik daar alleen “lobbyist” voor mezelf.
  Dat de Z-H fractie het beter meent te moeten weten dan het congres, stelt me zeer teleur.

 34. Beste Reinout,
  ik heb op hetzelfde congres ook weloverwogen mijn stem uitgebracht. Niettemin ervaar ik al meerdere jaren het congres als een zeer beperkte vertegen-woordiging van onze leden. Dit fenomeen is ook al vaker in de partijraad (o.a. i vorige periode’s door Arno Bonte) aan de orde gesteld. Tot op heden wuift het partijbestuur deze argumenten weg.
  Een kritische blik op ons (democratisch) partijfunctioneren kan geen kwaad.Daarmee veroordeel ik niemand.
  De reactie van Jos Meeuws vind ik meer op LPF taferelen lijken dan die van mensen die hun hoofd “cool” houden en gewoon doorgaan met vechten voor wat kwetsbaar is.

 35. @johan: Partijdemocratie betekent ook dat als ik mijn stem uitbreng op GroenLinks bij de statenverkiezingen, ik er op mag vertrouwen dat de statenfratie zich bij haar stemgedrag voor de Eerste Kamer laat leiden door het stemadvies dat ik eerder op het congres heb gegeven.

 36. @Johan de Voogd: “Dan hoort m.i. individuele vrijheid zwaarder te wegen dan partij of stemdiscipline.”
  En jij, beste partijgenoot, zit mede namens mij in de partijraad?
  Snotverdikkeme! Wanneer en hoe heb ik dat laten gebeuren?
  Als jij werkelijk vindt dat de individuele vrijheid om je partij te schaden en vervolgens je verantwoordelijkheid te ontlopen, zwaarder weegt dan de partijdemocratie zelf, dan wil ik hier uitgesproken hebben dat jij in de partijraad misschien spreekt namens een bepaalde achterban, maar in elk geval niet namens mij.

 37. Het was politiek correct om deze mevrouw een plaatsje op de kieslijst te geven. Het is ook politiek correct dat wij nu niet kwaad worden. Het is PC om die mevrouw nu niet uit de fraktie te flikkeren. Maar het zou moreel correct zijn als deze STOMME TRUT met haar PERSOONLIJKE KAPSONES a.s.a.p. haar aftreden zou aankondigen. Wat een ANALFABEET ! En die werkt in de ICT? HA HA HA HA.
  Arme fraktievoorzitter, die deze oen moet dekken……

 38. Hallo Harmen,
  Wat een vervelende toestand! Slecht voor het vertrouwen binnen de fractie, slecht voor het imago van de fractie en slecht voor de partij. En wat oer-stom van je collega!
  Ik ben het niet eens met Chris, die zegt dat het betreffende lid uit politiek correctheid op de lijst is gekomen. Het is een welbewuste keuze geweest van de leden op basis van haar inhoudelijke verhaal tijdens de ledenvergadering.
  ‘Uit de fractie schoppen’, zoals gesuggereerd wordt, kan niet: een zetel kan niet afgenomen worden. Ze kan in dat geval – als ze dat wil – op persoonlijke titel in de Staten blijven zitten. Ik ben wél van mening dat ze er goed aan zou doen (voor haar eigen integriteit en dat van de fractie) de eer aan zichzelf te houden en haar zetel beschikbaar te stellen.
  Als ze een GroenLinks-hart heeft, doet ze dat in belang van de partij…
  Harmen en collega’s: succes de komende tijd en hou het vertrouwen in elkaar!!!

 39. hele lange tijd later. Hoe is het met de proteststemmer afgelopen?
  Groet
  Mathieu

Reacties zijn gesloten.