Wederom Connexxion

Gisteren is bekend geworden dat het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord ook de komende jaren door Connexxion gereden zal worden. Ik moet het nog in detail bekijken, maar mijn eerste indruk is dat er een heel aardig pakket is aangeboden.

Het persbericht van de provincie beschrijft het als volgt:

Vanaf half december neemt het aanbod van busvervoer in het noordelijk deel van Noord-Holland met 20% toe. Bovendien worden nieuwere, milieuvriendelijker lagevloerbussen ingezet die voorzien zijn van goede reisinformatiesystemen. Dit is het resultaat van de aanbesteding van de concessie Noord-Holland Noord door de provincie. Connexxion zal het busvervoer in deze regio verzorgen.

Na alle commotie eind vorig jaar, met acties van West-Friesland mist de bus en het demonstratieve opstappen van de SP-collega’s lijken de doemscenario’s die toen werden geschetst bepaald geen bewaarheid geworden. Integendeel.

Het laat wat mij betreft ook zien dat aanbesteden op de manier zoals de provincie het doet – eerder toegepast in Haarlem/IJmond en de Gooi & Vechtstreek – positieve effecten heeft. Dat het wel degelijk zin heeft om de vervoerder uit te dagen kwaliteit te bieden. Daarover ga ik ook graag nog eens een keer het debat met mijn collega’s in de Tweede Kamerfractie aan.

3 antwoorden op “Wederom Connexxion”

  1. Die doemscenario’s hadden wel degelijk realiteit kunnen worden. Bovendien komen niet alle bestaande buslijnen ongeschonden uit de strijd. Alle reden dus dat zowel de SP als West-Friesland mist de bus hun grote zorgen hebben geuit. Het demonstratieve opstappen van de SP betrof het onrechtmatig handelen, in strijd met het reglement van orde, van de commissievoorzitter, helaas met (latente) steun van GroenLinks.
    Meer ritten in stedelijke gebieden is goed voor de winst van Connexxion/Transdev, schrijven gedeputeerde staten. De SP vindt een goede ontsluiting van landelijke gebieden belangrijker dan de winst van een commercieel bedrijf. En dat is het grote verschil tussen de SP en dit centrum-rechtse college.

  2. Ach ja, als de zon schijnt is het maar goed dat je gewaarschuwd hebt dat het ook best had kunnen gaan regenen, al waren daar weinig aanwijzingen voor.

  3. Het is belangrijk om in het programma van eisen op te nemen dat er goede aansluitingen tussen bus en trein zijn (Dit blijft een probleem in het Gooi, waar nog steeds bussen vertrekken op het moment dat de trein aankomt).

Reacties zijn gesloten.