Actievoeren

Vanavond had ik de eer om te mogen optreden in het Politiek Café van GroenLinks Amsterdam. Het ging, hoe kon het ook anders na het tumult van de afgelopen weken, over het activisme binnen onze partij. Omdat ik in Vrij Nederland mij wat van de behoudende kant had getoond, mocht ik het voorzichtige – soms legalistisch genoemde – standpunt verdedigen dat GroenLinks vertegenwoordigers zich verre moeten houden van illegale actie.

Althans, dat was mijn bedoeling toen ik op de fiets zat op weg naar het debat. Al gauw werd ik wat verder in de hoek geduwd dat eigenlijk niks mag (een beetje zoals Femke in haar (eerste?) reactie) en zo had ik het ook niet bedoeld – al vond ik het leuk om wat te polariseren. Eigenlijk wilde ik vier punten benadrukken:

1. We hebben het over individuen die  in het verleden activiteiten hebben ondernomen die de grenzen van de wet overschreden, maar dat deden zonder partijkleur en zeker niet namens een partij (Diederik Samson, Krista van Velzen, Wijnand Duyvendak)

2. Actievoeren is iets anders dan activisme is iets anders dan burgerlijke ongehoorzaamheid. De criteria van Schuyt, waar door velen op wordt teruggegrepen gaan over het laatste. Daarbij is overigens wel erg veel aandacht voor de criteria van openheid en bereidheid tot verantwoording en erg weinig voor de relatie tussen doel en middel en het criterium dat legale middelen uitgeput moeten zijn.

3. Er is een onderscheid tussen wat ‘burgers’ kunnen en mogen doen en dat wat politici kunnen en mogen doen. Politieke vertegenwoordigers en bestuurders dienen binnen de grenzen van de wet te handelen. Wat niet betekent dat wie een activistisch verleden heeft geen politieke carrière kan hebben, als je die scheiding maar kunt maken. Het betekent ook niet dat politici zich in hun stadhuis, provinciehuis, parlement moeten opsluiten en niet meer aan (legale) acties mee kunnen doen.

4. GroenLinks is geen actiepartij, hoewel we dat misschien graag zouden willen. Veel beter is het om de aanwezige kwaliteiten (inhoud, bestuur, politieke strategie) beter te benuttten in plaats van te streven iets te worden wat we niet zullen zijn.

Zoals verwacht vielen niet al die stellingen in goede aarde, maar ik heb met plezier als Kop van Jut gefungeerd. Sommige opmerkingen uit de zaal zetten mijzelf ook wel weer aan het denken, omdat heel veel dingen niet zo zwart-wit liggen als in eerste instantie lijkt. Bij de borrel achteraf bleken de tegenstellingen ook wel mee te vallen…

P.S. 1 Mocht bovenstaande tekst enige samenhang en logica vertonen, dan is dat ondanks het late tijdstip en de alcoholconsumptie

P.S. 2 Mocht bovenstaande tekst onsamenhangend en intern tegenstrijdig zijn, dan heeft u het helaas nog niet begrepen 🙂

3 antwoorden op “Actievoeren”

 1. Prachtig stuk Harmen, chapeau.
  En ik ben het heel erg eens met je punt 4.
  Minder de actiepartij uithangen (waarom moeten we zo nodig andere niet nader genoemde partijen daarin willen overtreffen), wat mij betreft daarmee ook weer meer uitstralen dat we ook ergens voor zijn en daar een goed idee bij hebben en ja, zeker, zeker eens beter het aanwezige talent gaan benutten.
  Ons wat anders positioneren zie ik ons (uiteindelijk) nog wel (weer) doen, maar het is op het laatste punt dat ik er een hard hoofd in heb. GroenLinks is ronduit slecht in het gebruik van haar netwerk, het zit op de een of andere manier niet in de genen, vezels of hoe je het ook noemen wil.
  Kun jij je altijd heldere licht daar eens over laten schijnen?
  Groet!

 2. Ik voel toch de behoefte om op dit bericht te reageren, hoewel ik niet bij het Politiek Café was. Toegegeven, het lijkt mij onverstandig als GroenLinks zich als actiepartij gaat profileren. Toch ben ik van mening dat de manier waarop Halsema e.a. activisme an sich hebben veroordeeld geen recht doet aan het verleden van GroenLinks. GL blijft immers een partij waar veel actievoerders vanuit de nieuwe sociale bewegingen actief voor zijn (geweest). Erkenning van het verleden is essentieel!

 3. @Jan: Dank! Op dat stuk over positioneren zit ik nog te broeden, komt eraan!
  @Paula: Helemaal eens dat het te ver gaat om activisme an sich af te wijzen. Ik heb een onderscheid willen maken tussen de rol van burgers en politici. Maar actievoerders zijn uiteraard van harte welkom in de partij.

Reacties zijn gesloten.