Na Essent ook NUON?

Over de mogelijke verkoop van Essent aan RWE wordt nog volop gesteggeld. Een grote minderheid in de Tweede Kamer, inclusief regeringspartij PvdA, vindt het eigenlijk geen goed idee. Met als belangrijkste argumenten dat RWE nog een ongesplitst bedrijf is en dat het bepaald geen duurzame reputatie heeft. Minister Van der Hoeven zegt weinig te kunnen doen. Andere Kamerleden maken zich weer zorgen over de doelen waaraan de provincies het geld van de verkoop zullen gaan besteden, bang dat het opgaat aan ‘hobbyisme’ en ‘onzinnige projecten’. Gelukkig heeft de Tweede Kamer daar geen last van…

Inmiddels lijkt ook NUON rijp voor de verkoop. De provincie Gelderland (met bijna de helft van de aandelen) en de gemeente Amsterdam (bijna 10%) hebben hier wel oren naar, Fryslân wilde al veel langer van de aandelen af. Noord-Holland heeft als andere aandeelhouder van betekenis telkens een afwijkend standpunt ingenomen. We hebben ons destijds verzet tegen de splitsing in een netwerkdeel en een productiedeel, maar dat is inmiddels een gelopen race. Daarnaast vinden de Staten (van SP tot VVD) dat energievoorziening een overheidstaak is en daarom in publieke handen dient te zijn. Dit geldt voor de beide onderdelen van NUON. Het argument dat de overheid zich alleen met het netwerk dient te bemoeien en al het andere ‘commerciële’ activiteiten zijn (en dus verkocht kunnen worden), vind ik niet overtuigend. Het is immers niet alleen belangrijk leveringszekerheid te bieden, maar ook te beïnvloeden welke stroom er door de kabels en leidingen gaat!

Indien de andere publieke aandeelhouders echter instemmen met de verkoop van NUON, ontstaat een nieuwe situatie. Als het toch tot verkoop van de aandelen zou komen, lijkt het mij logisch een koppeling te maken tussen de bron van de extra middelen en de besteding van die middelen, als u begrijpt wat ik bedoel…

6 antwoorden op “Na Essent ook NUON?”

  1. Dit vind ik nou jammer en een tikkie teveel defaitisme, Harmen; waarom niet de GroenLinks krachten van Amsterdam, Nijmegen/Arnhem, Noord-Holland en kamerlid Vendrik gebundeld om de bijna Kamermeerderheid tot een echte meerderheid te helpen smeden en in een moeite door NUON (waarvan ik afnemer ben) in duurzaam-sociale handen te houden cq brengen? Waar hebben we nou wethouders en gedeputeerden voor? “To realise the Change we Need”, dacht ik 😉

  2. Zou ik erg voor zijn, maar het college in Amsterdam (inclusief GroenLinks) lijkt voor verkoop te zijn, standpunt van de raadsfractie ken ik niet. De GroenLinks Statenfractie in Gelderland heeft deze week ingestemd met de koers op weg naar verkoop. Dus ik wil graag de krachten bundelen omdat ik nog steeds vind dat we ons belang in NUON moeten handhaven, de vraag is echter met wie…

  3. Jammer dat GroenLinks in de Tweede Kamer dit niet als een zaak voor de nationale overheid ziet.

  4. Ik ben juist wel blij dat mijn partij weet waar de Tweede Kamer wel en niet over gaat…

  5. Wat mij betreft mogen we Nuon gewoon verkopen, net zoals Essent. Met dat geld kunnen we investeren in het netwerk. Dat netwerk is vaak de zwakke schakel in de consumptie van groene stroom.
    Op mijn weblog heb ik een langere post geschreven over het nut van de verkoop van Essent:
    http://www.gerritduits.nl/?p=3

Reacties zijn gesloten.