Bestuurskracht, energie, zorg en natuur

Op een drukbezochte middag in het fraaie oude dorpshuis van Bloemendaal kwam in een tijdsbestek van drie uur heel wat voorbij. Onder leiding van GroenLinks commissaris Harry Borghouts discussieerden raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerde allereerst over de bestuurskracht van gemeenten, nieuwe taken, onderlinge samenwerking en professionalisering. De aftrap hiervoor werd gegeven door politicoloog Peter Castenmiller, expert op het gebied van de lokale en regionale overheid.

Ars2_2
Vervolgens was het na een korte thee- en koffiepauze tijd voor drie workshops: over duurzame energie, Natura 2000 en de jeugdzorg. Zelf mocht ik de workshop over duurzame energie in goede banen leiden. De inleidende presentaties werden verzorgd door Hans Bais van ATO, die met name inging op de kansen voor wind- en zonne-energie in onze provincie en Mathieu Dumont (Senter Novem) over diverse stimuleringsregelingen en groen gas. In de discussie ging het daarna onder meer over de risico’s van energie uit biomassa (importeren van materiaal elders), de praktische problemen waar ondernemers tegenaan lopen die bijvoorbeeld van restwarmte of afvalstoffen gebruik willen maken en de mogelijkheden om lokale vormen van energievoorziening op te zetten.

Terugkijkend op een geslaagde raads- en statenledendag, heb ik tijdens de borrel nog uitgebreid met verschillende mensen nagepraat (ook deze middag geen alcohol!) en iets na vijven vond ik het wel weer eens tijd huiswaarts te gaan. Volgend jaar weer!