Haarlem verspeelt 100 miljoen voor openbaar vervoer

Waar ik een paar weken voorzichtig optimistisch schreef dat B&W in Haarlem wakker leken te worden, kon ik vandaag constateren dat de ogen nog potdicht zijn en de slaap voortduurt. Hoewel wethouder Jan Nieuwenburg nog een dappere poging deed, kon zijn lange inspraak niet verhullen dat Haarlem kort voor de zomer een hopeloos besluit genomen heeft en – nog erger – daarvoor ook een beroerde inhoudelijke onderbouwing heeft. 

Nieuwenburg deed een omzichtige maar doorzichtige poging om de beschikbare 105 miljoen te presenteren als een bedrag dat ergens in Haarlem voor iets met hoogwaardig openbaar vervoer ingezet zou kunnen worden. Terwijl de discussie sinds 2002, bekrachtigd in het besluit dat de Staten in 2005 namen, toch echt ging over de Spaarnepassage en wel in het bijzonder een tunnel. Misschien dat bij Nieuwenburg een lichtje had kunnen gaan branden toen hij leiding ging geven aan de stuurgroep Tunnelstudie… Op de vraag of ook hij al deze miljoenen beschouwde als een ‘fooi van Mooij’ gaf Nieuwenburg wijselijk geen antwoord. Wel herhaalde hij het opmerkelijke pleidooi om nog eens bij het Rijk te toetsen hoeveel geld daar beschikbaar zou zijn voor de tunnel – terwijl elke bestuurder toch weet dat de eerste vraag die de minister dan stelt is hoeveel de gemeenten in de regio (inclusief Haarlem) eigenlijk van plan zijn bij te dragen. En zelfs als er positief nieuws uit Den Haag komt, is het gezien de verhoudingen in de Haarlemse raad, nog niet eens zeker of dat geld vervolgens voor een tunnel ingezet kan worden! Terecht laat onze gedeputeerde Elisabeth Post zich niet met zo’n boodschap op pad sturen.

Alleen de PvdA ondersteunde de merkwaardige argumentatie van Nieuwenburg en meende dat Haarlem groot onrecht was aangedaan. Achteraf maakte woordvoerder Gohdar Massom zich via twitter boos dat het eindrapport nooit in de Staten is besproken. Hij miskent daarmee dat alle onderdelen van de studie in verschillende stadsateliers zijn bediscussieerd en we vrijwel elke commissievergadering de voortgang van de Zuidtangent hebben besproken. Bovendien zou het – eind juni of nu – een wat onwerkelijke discussie zijn, wanneer je al weet dat Haarlem een keuze tegen de tunnel heeft gemaakt. De SP, in Haarlem coalitiepartij samen met VVD en PvdA, verloor zich in details die weinig meer met het onderwerp te maken hadden, maar steunde uiteindelijk noch de gedeputeerde noch de wethouder. De rest van coalitie, inclusief mijn partij dus, en oppositie hadden weinig begrip voor Haarlem en des te meer voor het standpunt van Gedeputeerde Staten.

7 antwoorden op “Haarlem verspeelt 100 miljoen voor openbaar vervoer”

 1. Zo is ’t Harmen. Haarlem zwalkt. Zoals het Spaarne door het Kennemer land meandert. En onze Gedeputeerde? Elisabeth Post houdt het hoofd koel en d’r handen vrij. Lijkt er op dat zij op brede steun kan rekenen in vrijwel hele coalitie en oppositie.

 2. Wij hebben ons altijd tegen het plan van de tunnel verzet. Veel te kostbaar en ook niet gedragen door de bevolking. Wat blijkt uit het democratisch genomen besluit in de gemeente raad van Haarlem. Iets waar jij ons altijd over verwijt, wanneer wij ons verzetten tegen een plan wat niet haalbaar lijkt te zijn. Zoals deze tunnel. Mienk Graatsma, hij stond aan de wieg van deze tunnel, zei altijd wanneer er een goede communicatie was met de brugwachters en ook een goed doorstroming was van het OV. Wanneer het gehele traject kan worden vertramd, zoals ik voorstelde, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er in samenwerking met Haarlemmermeer, Haarlem, gemeente Velsen en de Provincie genoeg geld is om dit te verwezenlijken. Daarom kwam ik met alternatieven en iets voor het korte termijn. Want het hele treinvervoer van en naar Haarlem wordt uitgehold. Het laatste is realiteit en daar gaat jouw partij aan voorbij. D’66 had zeker gelijk met hun opmerking, maar wezen GS ook fijntjes op enkele oneffenheden. Jouw conclusies zijn dus onjuist. Ik ben blij dat ik bij een partij zit die nog hele goede contacten heeft met haar achterban. Want die ben jij al jaren verloren. Want jouw partij is verworden met juppen die links lullen en rechts hun zakken vullen.

 3. Welja, het instandhouden van een fijnmazig netwerk van verbindende en ontsluitende buslijnen, waarbij iedere inwoners op loopafstand een bushalte heeft en een buslijn naar het centrum van de dichtstbijzijnde plaats, noem dat maar “details die weinig meer met het onderwerp te maken hebben”. Deze details zijn voor de dagelijkse busreiziger van aanzienlijk groter belang dan plannen voor megalomane projecten en vage lange-termijnstudies over “de metropoolregio” (weer zo’n nieuwe bestuurlijke kreet die gebezigd wordt om te verhullen dat men flink in de ruimte zwetst).

 4. Een besluit van de Haarlemse raad is een democratisch besluit, daar zul je mij niet over horen. Het is wel een dom besluit. Ik heb in de stadsateliers een groeiend enthousiasme en brede steun gezien voor de tunnel. Dit bleek ook wel uit de inspraak namens heel veel organisaties die we maandag in de commissie hadden. Daarom vind ik het zo’n enorme gemiste kans van Haarlem.

 5. Kijk, dit bedoel ik nu met het missen van je contact met jouw achterban.
  Natuurlijk waren er bij die ateliers, waar ik er zelf drie van heb bezocht, enthousiaste mensen. Zij waren o.a. van het projectbureau. Het rapport is nooit besproken in de staten. Raar wanneer er zoveel geld is uitgegaan naar de eerder genoemde bureaus. Hoe kunnen wij als Staten dan een goed besluit nemen. Het lijkt erop dat het CDA en GL electoraal winst willen boeken met een verkeerde berichtgeving naar de bevolking van Haarlem. Wanneer je iets schrijft, schrijf dan wel de waarheid en draai er niet omheen. En die tunnel was een financieel debacle geweest voor de stad Haarlem.

 6. Dan doe je de bezoekers van de ateliers echt te kort, of er moeten tientallen mensen bij het projectbureau werken.
  Verder wil ik met alle plezier het rapport in de Staten bespreken. Maar om concrete invulling te kunnen geven aan de aanbevelingen van het rapport, hebben we wel de gemeente Haarlem nodig.
  Als je grote woorden als om de waarheid heen draaien en verkeerde berichtgeving gebruikt, moet je die wel onderbouwen!

Reacties zijn gesloten.