Over de grens en weer terug

Je hebt van die wegen die zich weinig aantrekken van provinciale grenzen. Zo gaan de N206 en N208 door zowel Zuid- als Noord-Holland en ook de N205 komt dichtbij de grens met onze zuiderburen. De bereikbaarheid op deze wegen staat onder druk, met name omdat profiel en omvang van deze wegen in de afgelopen tientallen jaren nauwelijks zijn veranderd, terwijl de woningbouw en bedrijvigheid flink is toegenomen. In 2008 en 2009 is daarom gewerkt aan de Bereikbaarheidsstudie grensstreek om te bekijken welke maatregelen nodig zijn. In het zuiden gaat het met name om de verbinding tussen N206 en A44 (randweg Rijnsburg), in het noorden om de verbinding tussen N206 en N205, afwisselend benoorden Hillegom en bezuiden Bennebroek genoemd. Het komende jaar zullen we daar ook als Provinciale Staten besluiten over moeten gaan nemen. Zoals dat van GroenLinks verwacht mag worden, bepleiten we ook een grote rol voor het openbaar vervoer (bijv. verlengen van de Zuidtangent).

Op initiatief van GroenLinksers in Noordwijkerhout (Ton Hoffmans) en Bloemendaal (Richard Kruijswijk) vond vrijdag een werkbezoek aan het grensgebied plaats, met raadsleden en Statenleden. Aan het bezoek namen ook collega’s van D66 deel en net als in de peilingen bleken zij in nog groteren getale aanwezig dan vertegenwoordigers van mijn partij. Het maakt wel duidelijk dat zowel GroenLinks als D66 de problematiek belangrijk vinden en we hebben dan ook afgesproken de bereikbaarheid in de grensstreek heel snel in de Staten aan de orde te stellen. Het was (ondanks? dankzij?) het koude weer een erg geslaagd bezoek. Op de foto ziet u de fine fleur van GroenLinks aandachtig luisterend: Marcel Vissers (wethouder Noordwijkerhout), mijzelf, Meindert Fennema (commissielid Bloemendaal) en Onno van Ulzen (Statenlid Noord-Holland).