M’n laatste

Het is een raar besef dat, hoewel de verkiezingen pas over vijf maanden zijn, sommige onderwerpen voor het laatst voorbij komen. Vorige week was ik voor het laatst bij het Provincieconcert, althans als Statenlid. Begin november houd ik voor het laatst de algemene beschouwingen namens mijn fractie. Zo schreef ik ook voor het laatst de inleiding van onze provinciale nieuwsbrief:

"Er wordt nog volop vergaderd, onderhandeld, gelezen, geluisterd en gesproken, maar het is ook te merken dat het einde van deze Statenperiode in zicht is. Binnen GroenLinks zijn de voorbereidingen voor de PS-verkiezingen al in volle gang. Zelf heb ik al enige maanden geleden besloten dat ik na een prachtige maar ook pittige periode van acht jaar in de Staten niet meer beschikbaar ben. Dit is dus de laatste keer dat ik de inleiding van de nieuwsbrief mag schrijven… Ik hoop elders mijn activiteiten voor de partij te kunnen voortzetten, maar hoop bovenal op een mooie uitslag in maart volgend jaar!

In de komende maanden staan ons nog wel stevige discussies te wachten. Die gaan met name over het bedrag van 64 miljoen dat Noord-Holland (structureel) moet gaan bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn allereerst veroorzaakt doordat we fors minder geld van het Rijk krijgen; daarnaast vallen ook de inkomsten vanuit de opcenten tegen en krijgen we minder rente op het geld dat tegenwoordig bij het ministerie van Financiën is ondergebracht. Bezuinigen is nooit leuk en het leidt tot pijnlijke keuzes.

Vlak voor de zomer heeft GroenLinks specifiek drie beleidsterreinen genoemd waar we ernstige gevolgen vrezen. Allereerst zorg en welzijn, ten tweede natuur en milieu & ten derde het openbaar vervoer. Op deze onderdelen willen we de kortingen (ten dele) terugdraaien, de pijn verzachten en als het uiteindelijk met minder geld moet, de overgangsperiode langer maken.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken die in de afgelopen jaren de fractie en mij ondersteund heeft en met ons meegedacht en meegedaan heeft. Het was een waar genoegen op zoveel plekken enthousiaste en betrokken GroenLinksers te treffen en samen te werken aan een nog mooiere provincie Noord-Holland!"

Overigens ben ik van mening dat de Eerste Kamer behouden dient te blijven