Alle begin is moeilijk

Tsja, nu weet ik eigenlijk niet echt waarmee ik dit Binblog nou moet openen. Had zo’n idee, het moet er maar eens van komen. Kan ik namelijk meteen mijn achterban informeren over wat ik eigenlijk doe in de Provinciale Staten. Ah dat is het: afgelopen maandag hebben we het streekplan voor Noord-Holland vastgesteld na een lang en intensief debat. Dus daar moet het maar over gaan.

Maandag hebben we in de Staten het streekplan voor Noord-Holland Noord vastgesteld. Al vanaf het moment dat ik gekozen werd – maart 2003 – intensief met dit onderwerp bezig geweest. Stapels papier, honderden e-mails, tientallen telefoontjes, honderden gesprekken met alle mogelijke betrokkenen en dan het Uur U. Na het debat van 11 oktober dat geschorst werd vanwege het late tijdstip nog twee weken lang veel overleg met de collegepartijen.

Heikele punt: bedrijventerrein Berkhout, ook wel Jaagweg locatie genoemd. Ligt deels in waardevol landschap en er loopt een ecologische verbinding over of net erlangs (is nog steeds onduidelijk). Na veel wikken en wegen stemmen we toch in, maar wel met een stevige lijst voorwaarden. Duurzaam inrichten, groene buffer eromheen, ecologische verbinding aanleggen, Leekerlanden voor nu en altijd groen houden. Ook schrappen we tientallen hectares bedrijventerrein elders (Heerhugowaard, Langedijk, Zwaagdijk-West). Lastig verhaal, maar ik laat de kritiek van de PvdA ‘symboolpolitiek’ en de SP ‘knoet van de coalitie’ langs me heen gaan.

Een mooi succesje is het schrappen van het durfsportcentrum (motorcross) in de Wieringermeer. Ik vind de overlast van stank en lawaai voor de mensen in de omgeving, zowel bewoners als recreanten, niet aanvaardbaar. Bovendien gaat het om de behoefte van een kleine club mensen. Tot het laatst blijft het spannend of mijn amendement het zal halen: vooral de VVD twijfelt. Uiteindelijk stemmen bij de VVD voldoende mensen met mij mee om een nipte meerderheid te halen, waarvoor ik hun RO woordvoerders hartelijk dank. Dinsdagochtend stuur ik een persbericht naar de Wieringermeerbode, waar men het nieuws nog niet gehoord had en zeer verbaasd is over de uitkomst.

Ook mijn andere moties en amendementen worden aangenomen. Minder hectares voor bedrijven, meer woningen binnen de dorpen en niet in de polders eromheen en aan de slag met het fraaie natuurproject de Noordboog. Met Bart en Klaas daarna nog in Amsterdam een baar biertjes gedronken op de goede afloop.