We kunnen weer even vooruit

Vandaag het tweede deel van de begrotingsbehandeling. Dus opnieuw om 10 uur netjes in de Statenbankjes, te beginnen met het antwoord van GS in eerste termijn. De optimisten onder ons dachten dat die beantwoording wel klaar zou zijn voor de lunch van 13.00, maar zij kwamen bedrogen uit. Ik heb mezelf inmiddels afgeleerd dit soort rooskleurige schattingen te maken. Lunchen kon inderdaad, zij het een half uur later dan gepland, maar toen waren nog maar vier gedeputeerden geweest. Gelukkig zijn de GroenLinksers in het college redelijk kort van stof: zowel Albert Moens als Harry Borghouts waren relatief snel klaar. Met veel instemming de uitval van de commissaris richting de SP gehoord naar aanleiding van hun niet aflatende gezeur over de (buitenlandse) werkbezoeken van de Staten. Achtereenvolgens had Mienk Graatsma het over snoepreisjes, schoolreisjes en vakantiereisjes. Ik moet nog eens terug horen of lezen hoe Borghouts het precies zei, maar het kwam er heel treffend op neer dat het slechte imago van de werkbezoeken meer te maken heeft met de volkomen verdraaide werkelijkheid die de SP presteert dan met de feitelijke inhoud van die bezoeken. Applaus! Overigens presteerde Graatsma het in zijn tweede termijn werkelijk iedereen tegen zich te krijgen door in steeds minder fraaie bewoordingen (inhoud helaas evenredig bedroevend) over de buitenlandse reizen door te emmeren.

Verder kreeg het college de begroting er zonder al teveel moeite doorheen. Net als bij het voorjaarsbericht was de PvdA diep onder de indruk van de toezeggingen van het college en werden diverse moties ingetrokken. Omdat dit ook met andere moties gebeurde (danwel dat ze voor later werden aangehouden) kon de stemming nog redelijk snel verlopen. Vanuit ons perspectief: goed nieuws voor het openbaar vervoer en de fietsers. We gaan expertise van de fietsersbond inhuren om fietspaden te verbeteren en andere voorzieningen voor fietsers te regelen. Bovendien komt er geld waarmee bedrijven hun werknemers stimuleren op de fiets naar hun werk te gaan: het programma Trappers. Het goede nieuws voor het OV is dat ook na 2007 de € 2 miljoen extra investeringen gehandhaafd blijven. Onze gedeputeerde Albert Moens kan verder aan de slag met het aankopen van grond voor de ecologische hoofdstructuur en met uitbreiding van duurzame energie.

Zo waren we al met al toch nog voor zevenen klaar. Naar goed gebruik het college gefeliciteerd met de begroting, met name Henry Meijdam voor wie dit de laatste keer was. Na een ouderwetse Hollandse maaltijd (diverse stamppotten) was ik zowaar nog op een zeer christelijk tijdstip thuis.