Wakker blijven…

Na slechts weinig slaap (omdat het voor mijn gevoel nog ‘bedtijd’ moest worden) landde ik rond achten ’s ochtends op Schiphol. Thuisgekomen de post van de provincie doorgelezen en nog eens goed naar de stukken over de investeringsimpuls gekeken. Uitgebreid overlegd met Bart over mijn inbreng en ook gehoord wat we van onze coalitiepartners konden verwachten. Onderling goede afspraken gemaakt, die keurig waren samengevat in een amendement van de vier collegepartijen. Belangrijkste wijzigingen daarin: schrappen van de Zuiderzeelijn, meer geld voor RegioNet (mede op basis van de ROVER adviezen) en zekerstellen van een bijdrage aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Maarten van der Meer van de Amsterdamse GroenLinks fractie belde nog om te peilen hoe wij denken over het geld voor de ZuidAs. Op zich staan we daar positief tegenover, maar wel met drie kanttekeningen. De provinciale rol moet zichtbaar zijn (dus geen kleine bijdrage die in de miljardenpot onzichtbaar verdwijnt), het geld moet worden ingezet voor regionaal openbaar vervoer en de hoogte van de bijdrage (Amsterdam en het Rijk willen graag € 75 miljoen) moet nog eens kritisch worden bekeken.

Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe collega’s, Elly van Weel (PvdA) en Hein de Vries (CDA) beëdigd. Gaat hard de laatste tijd, met al die nieuwe mensen! Bij het debat over de wateropgave in Noord-Holland Zuid genoten PvdA, VVD en CDA van hun o zo fijne samenwerking en overeenstemming en stond Klaas helaas behoorlijk alleen. Ook gedeputeerde Patrick Poelmann deed niet overdreven moeite het eigen voorstel te verdedigen en accepteerde de oproep van de grote drie om een aantal zoekgebieden voor waterberging te schrappen. ‘Om zekerheid voor de burgers en de agrariërs te bieden’ een argument dat helaas nogal selectief wordt benut!

Toen was het de beurt aan de Investeringsimpuls. Ik voelde me verrassend fit en merkte niks van een jetlag (grappig genoeg was mijn reis naar Texas breed bekend bij zowel de collega’s als ook de pers). Na eerst te memoreren – net als Ariëtta Humalda (VVD) trouwens – dat het niet niks is om over een impuls van € 395 miljoen te spreken – heb ik aangegeven dat wij in grote lijnen blij zijn met het pakket. Uitgangspunt bij wegen is: zoveel mogelijk door bestaande tracés op te waarderen (dus geen nieuwe wegen!) en door verkeersmanagement oplossingen zoeken. Bij OV: het moet een serieus alternatief zijn voor autovervoer, door snelheid en doorstroming te bevorderen. Dat komt volgens mij goed terug in de projecten die op de lijst zijn terecht gekomen. Het gezamenlijke amendement werd door vrijwel alle partijen gesteund, met uitzondering van de SP en de fractie Agema. De sleutelactie – zo’n 1600 ingezameld – van de actiegroep A9om kreeg ruime aandacht en zij zagen hun inspanningen beloond.

Aan het eind van de vergadering afscheid genomen van Annemarie Worm-de Moel (CDA), die burgemeester van Muiden is geworden en van Bert Bruijn (PvdA), die na bijna 40 jaar politiek naar Frankrijk vertrekt.

Na het diner maar niet iets blijven drinken, want toen voelde ik de vermoeidheid toch wel opkomen. Iets na negenen mijn bed ingedoken en de volgende ochtend geen enkele moeite om uit te slapen.

2 antwoorden op “Wakker blijven…”

  1. .. bijdrage Zuidas staan we positieg tegenover …
    In de laatste plannen voor de Zuidas wordt juist op OV – openbaar vervoer – flink bezuinigd, terwijl de A10 van 3 naar 6 rijstroken per richting krijg.
    Voor die 6 rijstroken is slechts ruimte in 2 lagen van 3 rijstroken; een kostbare ingreep.
    De provincie mag nu een deel van het gat in OV dichten. Slim van Amsterdam.
    De gretigheid – ook bij GL – om dit te doen is onbegrijpelijk

  2. We hebben nog geen definitieve besluiten genomen, maar als er geld van de provincie ingestoken wordt, gaat dit wel degelijk naar regionaal openbaar vervoer. Wat Amsterdam verder samen met Rijk en ROA voor de Zuidas ontwikkelt daar hebben wij geen invloed op.

Reacties zijn gesloten.