Europa ja

Merk dat in mijn omgeving – en dan heb ik het even niet over de VU – veel over het referendum gepraat wordt. Vooral ook veel vragen over wat er nou eigenlijk in staat en wat het gevolg zal zijn als Nederland nee stemt. En wat stem jij dan?

Op zich ben ik (gematigd) voorstander van de Grondwet, vooral omdat het zo logisch is om een aantal afspraken die in verdragen vastgelegd zijn nu in één document te bundelen. Ben erg voor Europese samenwerking en dit is een mooie symbolische manier om dat te beklinken. Dat de Grondwet ook nog meer macht aan het Europees Parlement en goed is voor het milieu is dan mooi meegenomen. Als je er zo nuchter tegenaan kijkt, hoeft een eventuele nee-stem van Nederland ook geen drama te zijn. Het is hoogstens een signaal dat het voor sommigen wat te snel gaat, maar Europa stort heus niet in elkaar. De eerder afgesloten verdragen (Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice) blijven gewoon in werking. Op beleidsterreinen waar meer samenwerking gewenst is, kan die er heus nog wel komen. Het kamp van de nee-stemmers is bovendien ook zo divers dat je nauwelijks kunt afleiden wat dan de alternatieve route voor de EU zou moeten zijn.

Hoewel ik voor de Grondwet ben, zou ik eigenlijk uit protest tegen dit onzalige referendum en tegen de dramatische kwaliteit van het debat over Europa zoals dat door tegen- én voorstanders wordt gevoerd – een aaneenschakeling van niet-relevante en onjuiste argumenten – blanco moeten stemmen. Maar daar zal ik de komende dagen nog eens over nadenken.