Drank misgelopen

Wieringerrandmeer, Jaarrekening, Voorjaarsnota, Kaderbrief. Bepaald een volle agenda en het was achteraf gezien ook maar goed dat we in plaats van 13.00 deze keer om 10.00 waren begonnen.

De hele ochtend was voor het randmeer; ook uitgebreid in de landelijke pers en zelfs op het journaal recentelijk. Sinds mijn vertrek uit de commissie ROV helaas niet meer mijn onderwerp. Daarvoor werd ik des te pijnlijker gestraft toen de woordvoerders en gedeputeerde Ton Hooijmaijers na de goede afloop een fles sterke drank mee kregen als dank. Jan, het is van je harte gegund Het was overigens een uitgebreid debat, waarin naar mijn idee de inbreng in de commissie nog eens dunnetjes werd overgedaan. Alle voor- en nadelen, risico’s, woningen, ecologische zone, water, maatschappelijke kosten baten analyse passeerden en détail de revue. Hooijmaijers besloot vervolgens om het over een hele andere boeg te gooien en nauwelijks op de vragen in te gaan, maar een wijdlopig betoog te houden (gepassioneerd dat zeker!) waarin hij van de ene doldrieste uitspraak in de andere stoere opmerking rolde. Voor de levendigheid van het debat een aanwinst, inhoudelijk niet altijd even sterk (proef hier de mildheid van mijn oordeel).

Na de lunchpauze heb ik deels nog aan de brochure over jongerenhuisvesting geschreven, waar ik samen met Marieke aan werk. Daardoor een deel van de bijdragen over de jaarrekening gemist (naar Cheryl uiteraard wel met twee halve oren geluisterd) en ook het begin van het debat over de Kaderbrief. In de tussentijd was de actualisering van het PMI – het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur – normaal altijd een heikel punt, als hamerstuk aanvaard. In de snelheid vergat de SP zelfs de traditionele tegenstem en hebben zij nu denk ik voor het eerst het PMI aanvaard. Alleen Fleur Agema van de gelijknamige fractie lette wel op.

Debat over de Kaderbrief was een beetje lauw. De aanzet van Peter Visser (PvdA) was wel fris en gelukkig ook een stuk minder zeurderig en zuur dan Marleen Barth placht te doen, maar hij wilde teveel onderwerpen te specifiek behandelen, waardoor de rode draad mij uiteindelijk ontging. Dat gold ook voor de meeste andere bijdragen: in een poging geen onderwerp over te slaan, presenteerden de meeste fractievoorzitters een lange opsomming van alle beleidsterreinen. De meesten waren (gelukkig) na de 1e termijn ook door hun spreektijd heen – al is dat geen garantie dat ze dan ook hun mond houden. Lijkt me nog lastig voor de pers om hier echt de belangrijke punten uit te halen. Onze meest controversiële voorstel was het schrappen van de al jaren gereserveerde € 34 miljoen voor de tweede zeesluis, wat echter ook weinig reacties opriep. Beantwoording van GS ging ook nog redelijk vlot en na een korte schorsing kon over de moties gestemd worden en zo waren we kort voor half elf klaar.

Een naar bericht was overigens dat bleek dat collega Hans Berkhout (D66) tijdens de Statenvergadering een beroerte had gehad. Doortastend optreden van Jeroen Raasveld (VVD en arts) zorgde ervoor dat Hans alsnog naar het ziekenhuis ging waar een bloedprop werd geconstateerd. Men gaat ervan uit dat hij met een paar dagen er weer bovenop zal zijn. Van deze plek beterschap!