Drukke dag

Maar liefst twee commissievergaderingen vandaag, zij het allebei met een redelijk lichte agenda. Vanochtend naar Sloterdijk gefietst, omdat het GVB staakte en Connexxion daarom niet in de stad stopte. Normaal neem ik altijd de 80 die vlakbij stopt – en mij ook dichtbij het Provinciehuis afzet – maar nu dus met de trein naar Haarlem en dan daar weer met de bus.

Omdat zowel Jan als Klaas aan het verhuizen waren (nee niet samen…) mocht ik weer eens bij ROV opdraven. De onderwerpen op de agenda waren voor mij allemaal redelijk onbekend, dus ik moest er wel weer inkomen. Allereerst een bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid, waarvoor de omlegging van de N201 noodzakelijk is (inclusief financiering). Laat dat laatste nou net problematisch zijn, vanwege de discussie rond luchtkwaliteit, maar ook omdat Amstelveen weinig zin heeft mee te betalen, alleen een deel uit de opbrengsten van het terrein. Oftewel: het bedrijventerrein is nodig om de N201 mede te financieren, terwijl de N201 nodig is om het bedrijventerrein aan te kunnen leggen. Mijn voorstel en ook dat van de PvdA was om even te stoppen met de plannen, maar daar zag Ton Hooijmaijers ook weer grote problemen in. Komt volgende week terug. De onderwerpen daarna waren de terugkoppeling van de Noordvleugelconferentie en de aankomende evaluatie van de Schipholwet.

Het leukste kwam aan het eind: de parkeernorm op de ZuidAs. Bij de vaststelling van het streekplan Noord-Holland Zuid (februari 2003) is in de late uurtjes een amendement aangenomen dat er op neerkomt dat bij elke woning in de ZuidAs twee parkeerplaatsen moeten komen. Hoewel het amendement iets zegt over ‘als bewoners bereid zijn daarvoor te betalen’, is de feitelijke consequentie dat bij alle bestemmingsplannen worden getoetst of er wel twee keer zoveel parkeerplaatsen als woningen zijn. Amsterdam had en heeft hier helemaal geen behoefte aan – er is bovendien ook geen andere wijk in Amsterdam waar deze norm bestaat. Feitelijk is 1,25 per woning ruim genoeg, bovendien is de ZuidAs één van de allerbest bereikbare locaties per OV. Ook GS hebben dat inzicht nu, alleen wilden tot mijn grote verbazing VVD, CDA en D66 (ineens ook weer van mening veranderd) die 2:1 handhaven. Terecht voelde Ton Hooijmaijers zich in zijn hemd gezet, want bij eerdere commissievergaderingen was hem toch duidelijk de indruk gegeven dat een meerderheid de norm wilde loslaten.

Vanavond commissie WVV, met als voornaamste punt de Zuidtangent. Bij dit mooie én succesvolle project zijn helaas de kosten van beheer en onderhoud nogal hoog… en de rekening komt bij de provincie. Aan de ene kant gaat het daarbij om de busbaan die inzakt en scheuren vertoont, aan de andere kant om vernielingen aan de bushaltes (laatst zelfs een hele trap gestolen) en graffiti. Heel wat onderzoek is nog nodig om na te gaan of deze extra kosten structureel zijn of tijdelijk en of in de toekomst misschien de vervoerder ook beheer en onderhoud voor zijn rekening kan nemen. Het idee om groepsvervoer of vrachtverkeer op de busbaan toe te staan lijkt me minder geslaagd. Merkte wel bij beide vergadering dat ik net niet genoeg tijd had gehad om me goed te voorbereiden, in deze rommelige week.

Uiteindelijk na terugreis per trein met collega Ruben Vis (VVD) iets voor half elf thuis.

2 antwoorden op “Drukke dag”

Reacties zijn gesloten.