Bloggen heeft zin!!!

Nienke Mulder, studente aan de Universiteit Twente, laat in haar afstudeerscriptie voor Toegepaste Communicatiewetenschap, zien dat bloggen zin heeft.

De samenvatting:

Het onderzoek concentreert zich op de vraag hoe weblogs van lokale politici kunnen worden ingezet om de communicatie tussen de overheid en de burgers te verbeteren. Daarvoor is gekeken naar de huidige visies op overheidscommunicatie en de manier waarop het weblog daarop aansluit. Vervolgens is gekeken naar het soort communicatie dat mogelijk is op het weblog en in welke relatie tussen de burger en de overheid het weblog een rol kan spelen. Daarvoor is gebruik gemaakt van verschillende theorieën waarin beïnvloeding van en communicatie met grote publieken aan de orde komen.

Tenslotte zijn er een tweetal discussies gehouden met politici, over de manier waarop zij omgaan met het weblog en hoe zij aankijken tegen het gebruik er van.

Geconcludeerd is dat weblogs op veel verschillende manieren kunnen worden ingezet. Ze kunnen verschillende doelen dichterbij brengen. De burger kan zich informeren, kan in discussie gaan, of meer algemeen: kan contact opnemen met een politicus op een laagdrempelige manier. Verder kan de burger input leveren. De politici kunnen de burgers informeren op een meer persoonlijke manier. Ze kunnen zichzelf profileren en de kiezer overtuigen. Daarnaast kunnen ze een netwerk van bezoekers opbouwen die niet alleen lezen, maar ook regelmatig in discussie gaan en op die manier input leveren. Tenslotte kunnen politici het weblog gebruiken als voelsprieten naar de samenleving. Ze kunnen uit de reacties halen wat er speelt en wat heersende meningen zijn aangaande bepaalde onderwerpen. Die informatie kunnen ze gebruiken om nog beter met de burgers te communiceren.

Politici moeten de mogelijkheden van nieuwe media optimaal benutten. Het levert de politici die nu al inspringen op deze mogelijkheden een voorsprong op.

‘Bloggen voor de publieke zaak’

2 antwoorden op “Bloggen heeft zin!!!”

  1. Er zijn wel enkele tekortkomingen aan een weblog, op dit moment. Mensen zonder computer zijn onbereikbaar.
    Maar ook voor de toekomst zijn er enkele, schijnbaar, niet voorziene problemen.
    Niet iedereen is geïnteresseerd in het geven van zijn mening. Je krijgt dus reacties van een beperkte groep mensen.
    Door de anonimiteit krijg je reacties, die niets te maken hebben met het onderwerp van het logje.
    Niet ieder onderwerp is geschikt voor een weblog en een openbare discussie, terwijl je met een weblog een vorm van schijnbare openheid creëert. Die schijn kan tegen je gaan werken, omdat mensen die via het medium reageren zich miskent en gebruikt gaan voelen als er niets met hun mening gebeurt.

Reacties zijn gesloten.