Ben ik nou zo slim…?

Omdat ik ’s middags nog naar de expositie van mijn vader toe ging (aanrader, kan nog tot a.s. zondag!), kon ik niet helemaal op tijd bij de discussie over zeesluis en Noordzeekanaalgebied zijn. Daardoor heb ik ook de argumenten van de sluislobby in het eerste halfuur gemist (maar die kan ik stilaan ook wel zelf verzinnen). Hoe je het ook wendt of keert, de baten wegen niet op tegen de kosten, zeker niet voor 2013. Bovendien, de minister van Verkeer heeft er voorlopig geen geld voor over. Je zou toch denken dat dat anderen ook aan het denken zou zetten. Maar om één of andere reden zijn de gereserveerde miljoenen heilig en wachten we weer een half jaar op het volgende onderzoek, dat vervolgens door het CPB wel genadeloos op z’n merites zal worden beoordeeld.


Het leukste deel van de avond was voor mij toch wel de discussie over de monitoring Noordzeekanaalgebied (hierna NZKG). Een technische discussie over rekensommetjes, met inleidingen van Tom Lips (Projectbureau) en Bas Amelung (Stichting Sterk, Schoon en Slim). Ik zal proberen het simpel te houden – volgens mij is het dat namelijk ook, niet moeilijker dan hoofdrekenen op de lagere school.

We hebben in het NZKG ongeveer 750 ha. beschikbaar om droge en natte (havengebonden) bedrijventerreinen te ontwikkelen. Per jaar rapporteert het Projectbureau over de uitgifte van terreinen. Die uitgifte wordt door hen vergeleken met ramingen over de ruimtebehoefte die door Buck Consultants zijn gemaakt. So far so good. Maar nu komt het probleem: tegenover die uitgifte staan ook nieuwe extra hectares die beschikbaar komen door herontwikkeling, verhuizing en intensivering. Zo kan het dus zijn – willekeurig voorbeeld – dat je 30 ha. uitgeeft, maar ook 15 ha. ruimtewinst boekt door die laatste factoren. Per saldo neemt je hoeveelheid te gebruiken terreinen dus 30-15=15 ha. af. (U volgt mij nog?) Maar het projectbureau kijkt alleen naar die 30 ha en hanteert een theoretische waarde van 4 ha. voor ruimtewinst. Het lijkt daardoor alsof de voorraad snel afneemt, terwijl dat feitelijk niet zo is. Gevolg is dat ook andere terreinen eerder aan bod zouden komen – specifiek maken wij ons zorgen over de Wijkermeerpolder.

Mijn simpele pleidooi – en ik was verbaasd dat zelfs daarover geen toezegging gedaan kon worden – was derhalve: rapporteer de verandering in de uitgeefbare voorraad. Nou ja, wordt vervolgd. Joop Post (CDA) meldde nog dat hij druk bezig was om op het hoogste niveau de Chinezen te verleiden naar het NZKG te komen. Hoop maar dat de ramingen daar rekening mee hadden gehouden Hoe dan ook, kan me haast niet voorstellen dat we volgende keer niet een andersoortige monitor krijgen. En de Wijkermeerpolder blijft nog minimaal 25 jaar groen!

Na afloop nog even een biertje gedronken met de mensen van de Stichting – oh jee daar gaat mijn neutraliteit! Zij keken met een iets tevredener gevoel dan ikzelf op de discussie. Hoewel: op zich was het wel prettig dat we voor het eerst eens uitvoeriger konden praten over de monitoring en ik was blij te merken dat bij een aantal andere partijen (behalve CDA en VVD) het kwartje ook viel.