Westfrisiaweg

Maandagavond was er in Heerhugowaard een bijeenkomst over de Westfrisiaweg. Zaal met ik denk zo’n 160 belangstellenden: raadsleden, wethouders, burgemeesters, ondernemers en uiteraard ook statenleden. Niet erg spannend, maar op zich wel informatief.

Voor wie het niet weet, de Westfrisiaweg is de verbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen (via Hoorn) en er wordt al heel lang over dit traject gesproken – vooral ook door het CDA. Het plan dat nu voorligt bestaat uit drie onderdelen: 1. verdubbeling van de weg (N302) tussen Hoorn en Hoogkarspel, 2. omlegging bij Hoogkarspel richting de N506, 3. rondweg bij Obdam en Heerhugowaard. Alles bij elkaar zo’n € 240 miljoen.

J. Munsterman van Goudappel Coffeng vertelde over het verkeersonderzoek dat is gedaan, waarbij mij opviel dat het daar eigenlijk alleen om de oostkant ging. Met name dan het deel tussen Hoogkarspel en Enkhuizen met een groot aantal gelijkvloerse kruisingen. D. Boeve van Metrum ging vervolgens in op de financiële haalbaarheid. Hij suggereerde o.a. opbrengsten vanuit woningen en bedrijventerreinen, waarbij ik me wel afvroeg – met de cijfers van het streekplan nog vers in het geheugen – hoe realistisch die ‘rekenvoorbeelden’ waren.

De vragen uit de zaal waren of heel algemeen, of juist erg detaillistisch, bijv. wat de aanleg van de weg voor een specifieke kruising of verbindingsweg betekent. Ga binnenkort maar eens met de Westriese GroenLinksers om de tafel om te kijken of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen.