Mon Dieu wat een avond

Zoals vaker weer eens een hele zit bij een vergadering waarvan je van te voren denkt: hmmm hoeft niet lang te duren. Sterker nog, we mogen volgende week terugkomen om nog twee resterende agendapunten te behandelen en over moties en amendementen te stemmen. Want tien uur is tien uur en dan is het onverbiddelijke einde.

De middag begon enerverend met een interpellatie van de PvdA over motorcross. Trouwe volgers van dit weblog kennen ongetwijfeld de geschiedenis van dit onderwerp. Bij de behandeling van het streekplan in oktober vorig jaar besloot een (nipte) meerderheid van de Staten – inclusief de PvdA, daarover straks meer – om de geplande locaties in de Wieringermeer te schrappen. Sindsdien hebben crossers door illegale acties op verschillende locaties in Noord-Holland Noord hun ongenoegen geuit. Na de laatste keer, in een natuurgebied vlakbij Den Helder, vond ik het wel eens mooi geweest en stelde ik schriftelijke vragen aan GS wat er nou aan gedaan zou worden. Ook de PvdA stelde vragen, bij hen – zo bleek vandaag – met het doel alsnog die geschrapte locaties aan te wijzen voor motorcross.

Het betoog van Peter Visser gaf precies aan hoe opportunistisch deze move van de PvdA was. De redenering kwam er op neer dat men destijds alleen maar voor mijn amendement had gestemd om niet ‘de kastanjes uit het vuur te halen voor de coalitie’. Maar de inhoud van het amendement kon Visser niet meer reproduceren. Vervolgens kwam een merkwaardig verhaal over toezeggingen die zouden zijn gedaan; terwijl Henry Meijdam destijds nog klip en klaar had uitgelegd dat er weliswaar overleg was, maar geen concrete toezegging dat de Wieringermeer als locatie aangewezen zou worden. Op mijn vragen of het normaal is om zo kort na vaststelling van het streekplan terug te komen op genomen besluiten en wat er eigenlijk in de afgelopen maanden inhoudelijk veranderd was, kwam veelzeggend geen antwoord. Mijn wrange conclusie moest dan ook zijn dat de PvdA toen geen inhoudelijke argumenten had ons amendement te steunen en nu ook geen om ons amendement af te wijzen. Een puur politiek strategische draai die minimaal de suggestie wekt dat het bij sommige partijen in deze provincie loont om onwettige actie te voeren tegen democratisch genomen besluiten. Helaas moest ik constateren dat alleen nog een deel van de VVD en Ake de Vries van de SP de lijn van GroenLinks steunden en zelfs D66 als een blad aan een boom gedraaid was. Zal wel pragmatisme zijn

De rest van de middag kwamen de Ronde Hoep en de streekplanuitwerking Amstelveen-Zuid aan de orde, waar we vermoedelijk volgende week nog op terugkomen. De subsidie aan de Stadsschouwburg Haarlem ging zonder veel moeite door, net als het herziene Prohef voorstel van de SP. ’s Avonds was het de beurt aan een groot aantal onderwerpen uit de commissie Sociale Infrastructuur. Van de vier hebben we er uiteindelijk twee kunnen afronden, met name vanwege de tenenkrommende discussie over het PvdA voorstel Loverboys. Hoewel al in de commissie was gebleken dat dit voorstel geen meerderheid zou halen, besloot de PvdA het toch op de agenda te laten staan. Dat hebben we geweten… Alle fracties gingen nog eens uitgebreid alle details herhalen, waarna ook Rinske Kruisinga en Songül Akkaya (de indienster van het voorstel) ruim de tijd namen. Hoogtepunt was toen de PvdA – na een kleine twee uur debat – besloot het voorstel aan te houden omdat men toen te langen leste door begon te krijgen dat het wel eens afgestemd zou kunnen worden. Dit tot grote verontwaardiging van de volledige Staten, inclusief PvdA-fractievoorzitter Peter Visser die na afloop zijn excuus maakte aan alle collega’s voor deze vertoning.

Tussen de bedrijven door, dat wil zeggen tijdens de dinerpauze, had ik nog overleg met de voorbereidingsgroep van de dualisme conferentie (11 juli). Volgens mij is alles nu wel geregeld – met dank aan de prima ambtelijke ondersteuning – zelf mag ik een workshop voorzitten over de volksvertegenwoordigende rol van de Staten. Na de gênante vertoning deze avond ben ik overigens blij dat de Noord-Hollandse burger nauwelijks de weg naar het provinciehuis weet te vinden. Dan maar hopen dat er ook niemand per ongeluk via internet ons debat zat te volgen

Eén antwoord op “Mon Dieu wat een avond”

  1. Het moet GroenLinks toch juist verheugen dat er weer zicht komt op vaste crosslocatie’s.
    Dat weet men tenminste waar “het grote onheil” zich afspeeld.
    En ik denk dat GroenLinks zich verre moet houden van uitspraken over netjes handelen.
    Want over het “netjes handelen” van GroenLinks kan ik nog wel wat pagina’s volschrijven.
    Ik denk dat er geen partij is met zoveel boter op haar hoofd als GroeLinks.

Reacties zijn gesloten.