We zijn weer begonnen!

Vanavond voor het eerst weer echt vergaderd, commissie Wegen Verkeer en Vervoer. Omdat vorige week, in mijn afwezigheid, Cheryl al de grote onderwerpen – A9 Badhoevedorp en Westfrisiaweg – voor haar rekening had genomen, nu nog een beperkte agenda.

Het begon slecht, omdat ik zeker 35 minuten op bus 176 moest wachten bij de VU. Stond keurig om 18.40 bij de halte, maar de bus kwam niet om kwart vóór maar kwart óver zeven. Toen ik aan de chauffeur vroeg wat er toch met de bus van 18.45 was gebeurd, meldde hij mij doodleuk dat hij dat was. Tsja, drukte op de A9. Misschien toch maar eens een busstrook aanleggen tussen Badhoevedorp en Haarlem?

Al met al viel de vertraging nog mee, maar ik viel wel midden in de inspraak over buslijn 136, die vanaf december niet meer door Diemen zal rijden. De lokale SP had hiertegen ruim 3000 handtekeningen verzameld en organiseerde verder ook de inspraak aan het briefpapier te zien. Probleem met deze lijn is dat-ie door twee concessiegebieden gaat, namelijk Gooi&Vecht en het ROA gebied. Dat zou dan goed op elkaar afgestemd moeten worden, maar helaas was dat niet gebeurd. Het ROA heeft zelfs helemaal niet gereageerd toen de provincie de concessie voorbereidde. Ook na de discussie werd mij niet duidelijk of Diemen echt verstoken raakt van OV, zoals hier en daar werd gesuggereerd, of dat er nog redelijke alternatieven zijn. In elk geval komt er nog overleg tussen Diemen, ROA en provincie.

Het andere onderwerp was de Nota Mobiliteit. Samen met Ariëtta Humalda en onze griffier Marjo Spoor vlak voor de vakantie nog druk bezig geweest hierover een notitie te maken voor de bespreking vanavond. Maar nu is de Nota er al en kunnen we ‘alleen maar’ proberen de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen. Want de Nota is een aanfluiting: beprijzing van weggebruik wordt weer op de lange baan geschoven – terwijl dit het gouden moment is gezien het draagvlak voor het rapport-Nouwen – en de ambities liggen eenzijdig bij het autovervoer. Een ouderwetse Nederland distributieland visie, puur op economie gericht. Hoezo leefbaarheid, luchtkwaliteit, milieut? Al net zo erg is het volkomen gebrek aan ideeën en ook nauwelijks geld voor openbaar vervoer. Nou ja, hopen dat Noord-Holland in elk geval in de lobby nog kan bereiken dat in de provincie wel vormen van beprijzing mogelijk zijn en we meer geld krijgen om dan zelf maar met openbaar vervoer aan de slag te gaan.

Teruggereden in de stromende regen met Leo Cornelissen, zodat ik nog redelijk droog thuiskwam.