Raads- en Statenledendag

Net als vorig jaar organiseerden we nu ook weer in september een (mid)dag voor raads-en statenleden. In Castricum kwamen een kleine 50 mensen bij elkaar: eerst een plenair gedeelte waarin Bart en Albert de laatste ontwikkelingen in de Staten melden en daarna drie workshops. Klaas had een workshop over natuurcompensatie: hoe herstel je de schade aan de natuur die door aanleg van een weg of bedrijven wordt aangericht? Bart ging in zijn workshop de discussie aan over het systeem van woonruimteverdeling: moet eigenlijk Noord-Holland niet één woningmarkt worden, zodat iemand uit Blaricum zich kan inschrijven voor een woning in Schagen?

Zelf had ik een workshop over bedrijventerreinen. Waarom zijn zoveel terreinen zo lelijk en waar komt de leegstand vandaan? Maar belangrijker, wat kunnen we eraan doen? Han Olden van het onderzoeksbureau STOGO en Edwin Rem van het provinciale HIRB programma (herstructurering en innovatief ruimtegebruik) gaven beiden een inleiding. Leuke workshop met ook een goede discussie. Eén van de conclusies is dat het helaas nog aantrekkelijk is voor gemeenten om maar nieuwe terreinen (op goedkope grond) aan te bieden, waar bedrijven graag heen verhuizen voor hun mooie nieuwe vestiging, terwijl de terreinen die zij achterlaten verrommelen. Bovendien worden in de Nota Ruimte nog steeds enorme aantallen hectares genoemd als zogenaamde behoefte aan nieuwe terreinen. Sleutel ligt dus bij gemeenten: mogelijk een mooi onderwerp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Na de non-alcoholische borrel (daarover in mijn andere log meer) rond half zes weer op huis aan.