Partijraad

Zaterdag mocht ik weer naar Utrecht voor het hoogtepunt van onze interne democratie: de partijraad. Had me door de drukke weken niet zo goed hierop kunnen voorbereiden, dus vooral om te luisteren en te stemmen. Een best levendige vergadering deze keer, fris geopend door Kathelijne Buitenweg. Straalt overtuiging en passie uit, af en toe denk je het is toch zonde dat die ‘zo ver weg’ in Brussel zit. Uiteraard werd teruggekomen op de referendum campagne en het feit dat juist ook een groot deel van de GroenLinksers tegen hebben gestemd. Maar Kathelijne heeft groot gelijk dat ze op basis van het debat vooraf in de partij een duidelijke ja campagne heeft gevoerd. De grote vraag is nu wel waar met Europa heen moeten en daar zit naar mijn smaak nog wat teveel naïef optimisme bij.

Daarna de verantwoording van het partijbestuur, met om te beginnen een discussie over de juiste inrichting van het bestuur die grotendeels langs me heen ging. Met name zijn sommigen in de partijraad erg angstig op achterstand gezet te worden, niet goed te kunnen controleren. Het lijkt me dat daar goede ‘checks and balances’ voor ingericht kunnen worden. Bovendien kun je in plaats van een natuurlijk wantrouwen je ook aanleren uit te gaan van een positieve inzet van een partijbestuur.

We kozen Bas Eickhout, Jolanda Terpstra en Wilbert Willems in de raad en het congres van de Europese Groene Partij. Na de pauze was het de beurt aan de Tweede Kamerfractie. Ook Femke Halsema was zichtbaar blij met de goede peilingen. In haar terugblik op de Algemene Beschouwingen gaf ze heel treffend aan hoe groot de kloof is tussen dit kabinet en de oppositie (en daarmee ook met een groot deel van de bevolking). Het kabinet gelooft heilig in de eigen stug volgehouden mantra’s. Wie zichzelf een crisis aanpraat kan hem daarna ook weer oplossen en zie eens hoe goed dat is gelukt… Maar misschien viel het toch wel een beetje mee met de rokende puinhopen van paars?

De zondag verder besteed aan het schrijven van amendementen voor het Amsterdamse programma voor de verkiezingen van 2006. Kwam lichtelijk in tijdnood omdat er voor een erg strakke planning gekozen is. Ben benieuwd wat de reactie zal zijn en hoeveel steun ik krijg op de ALV van 20 oktober.