Stop de waanzin!

Kabinet steunt Verdonks uitzet-plan criminelen

DEN HAAG – Vreemdelingen die binnen drie jaar na aankomst in Nederland een misdrijf plegen waarop een gevangenisstraf staat, kunnen het land worden uitgezet. Dat geldt ook voor vreemdelingen die meerdere keren veroordeeld worden tot kleine celstraffen, zogeheten veelplegers.

Het kabinet ging vrijdag akkoord met dit voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om het beleid aan te scherpen. Het gaat om vreemdelingen die rechtmatig in Nederland zijn. Vaak hebben ze een reguliere verblijfsvergunning in het kader van gezinsvorming- of hereniging, studie of werk.

Nu kunnen vreemdelingen met een verblijfsvergunning pas na een zwaar misdrijf Nederland uitgezet worden als ze hun straf hebben uitgezeten. Het kabinet wil dit ook bij lichtere vergrijpen mogelijk maken als ze nog relatief kort in Nederland zijn. Net als voorheen wordt wel per individueel geval een afweging gemaakt, waarbij alle feiten en omstandigheden worden meegewogen.

Verdonk zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat zij hoopt dat de maatregel een preventief effect heeft. ‘We willen voorkomen dat nieuwkomers het criminele pad opgaan. Ze zijn hier te gast en ze moeten zich goed gedragen.’

Intrekking van de verblijfsvergunning en uitzetting kan ook na die drie jaar verblijf gebeuren. Maar dan gebeurt dat wel voor ernstiger misdrijven. Illegalen kunnen altijd worden uitgezet, ook al plegen ze geen misdrijf.

Het moet toch niet gekker worden… Wanneer is Verdonks klopjacht op mensen die een beetje anders denken, een beetje anders praten, er een beetje anders uitzien, eindelijk eens afgelopen? Is een allochtone boef soms erger dan een autochtone boef, is-ie minder waard, heeft-ie minder rechten? Dit kabinet kiest zonder blikken of blozen voor een tweedeling in de samenleving, om sommigen tot tweederangs burgers te maken. Schandalig.

Waar is toch de tijd gebleven dat dit soort absurde maatregelen terecht weggehoond werden? Het is de bittere nasmaak van de rechtse revolte.