Een ander Noord-Holland

Om 17.00 overleg met de werkgroep dualisme, met collega-statenleden, Patrick Poelmann en Harry Borghouts vanuit GS, de Statengriffier en ambtelijke ondersteuning. Eerder was ik betrokken bij een conferentie over dualisme die we half juli organiseerden. Naar aanleiding van die conferentie en ook andere rapporten die in de tussentijd zijn verschenen, gaat deze werkgroep een aantal aanbevelingen doen om PS en GS nog beter te laten functioneren. De grote vraag is natuurlijk wel hoe je een gewenste cultuurverandering in concrete adviezen kunt omzetten? We gaan ons met name richten op de agendasetting van PS – dus eigen initiatieven ipv steeds achter GS aan lopen – het meer onderling debatteren in plaats van alles gericht op de gedeputeerde en de herkenbaarheid van PS voor mensen van buiten de provincie. Zowel individuele burgers als de vele organisaties en belangengroepen die Noord-Holland rijk is. Ben benieuwd wat daaruit gaat komen: een eerste aanzet moet in november gegeven worden door de commissie-Hermans, die het dualisme in alle provincies onderzoekt.

Na een korte pauze was het tijd voor de fractievergadering, die we grotendeels besteed hebben aan de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Deze week gaat in verschillende commissies de begroting besproken worden – donderdag bijvoorbeeld in WVV. Maar we blikten met name ook vooruit naar het debat in de Staten en wat daarin voor ons de belangrijkste punten worden. Ga ik hier uiteraard niet aan de grote klok hangen… Onze insteek belooft in elk geval een interessant verhaal op te leveren. Bart gaat gelukkig niet – zoals helaas bij dit soort gelegenheden te vaak gebeurt – een lijstje opnoemen waarin over alle programma-onderdelen namens alle woordvoerders iets gezegd wordt. In plaats daarvan een wat abstracter verhaal over welke keuzen wij voor een ander Noord-Holland willen maken. Daarin komen dan vanzelf mobiliteit, economie, natuur, werkgelegenheid, zorg etc. aan bod. Ben heel benieuwd hoe het gaat worden…

Eén antwoord op “Een ander Noord-Holland”

  1. Je referentie naar “een ander Nederland” is natuurlijk leuk, maar daar gaat je stuk niet over…

Reacties zijn gesloten.