Met insprekers is het altijd levendig

Vanavond weer eens een leuke vergadering van WVV. Het begon al om 17.00, toen we in bescheiden gezelschap uitleg kregen van Chris de Vries (hoofd verkeer en vervoer) over het Rijksprogramma Noordvleugel. Over twee weken is er overleg van provincie en gemeenten met minister Peijs over de plannen van het Rijk en het kabinet heeft de ambitie om vóór de zomer van 2006 een reeks aan besluiten te nemen. Opvallend was dat er erg veel infrastructuur projecten op het lijstje staan en het openbaar vervoer er – op de Zuiderzeelijn na – wat bekaaid vanaf komt. Gelukkig is er vanuit de provincie wel meer aandacht daarvoor en overigens ook voor diverse groene en blauwe projecten. Nu nog zien of daarvoor ook geld beschikbaar komt.

In de ‘echte’ vergadering eerst twee onderwerpen als uitwerking van de Extra Investeringsimpuls. De Zuidelijke Randweg bij Zaanstad, waar we als provincie € 15 miljoen in investeren werd door alle partijen zonder problemen aanvaard. Iets meer discussie was er over de bereikbaarheid van het Media Park, door Hilversum inmiddels omgedoopt tot Integraal Bereikbaarheidsplan. Door bewoners werd gewezen op de plannen om het verkeer op de Pieter de Hooghlaan in twee richtingen te laten gaan en de bijbehorende overlast. Er ontstond vervolgens een hele discussie of wij ons als Staten wel of niet met deze lokale aangelegenheden moeten bezighouden. Je ontkomt er bijna niet aan nu Hilversum op deze manier invulling heeft gegeven aan het geld dat vanuit ondermeer Rijk en provincie beschikbaar wordt gesteld. Want wat precies het regionale overstijgende belang is van interne Hilversumse maatregelen…

Voor mijn onderwerpen hadden zich heel wat insprekers gemeld. De wethouder van Heemskerk vroeg aandacht voor de Zuidbroek/Oosterwijk in Heemskerk, een grote wijk die straks zonder bus komt te zitten (althans, niet dichtbij). Verzoek aan de provincie: doe er iets aan. De PvdA greep deze kans om maar weer eens te pleiten voor hun ouderwetse manier van aanbesteden – waarbij je alle buslijnen precies invult – en te beweren dat dit allemaal de schuld is van het nieuwe systeem dat we hebben toegepast. Heb mijn ergernis over deze ‘zie je wel, we hadden toch gelijk’ duidelijk neergezet. Geen methode is perfect en als er knelpunten zijn moet je daar iets aan doen, maar hoe je het ook invult, er zullen altijd mensen ontevreden zijn omdat zij er op achteruit gaan. Voor de spoorlijn Haarlem-IJmuiden hadden zich nog veel meer insprekers gemeld. Deze lijn is al jaren ongebruikt, maar ineens had ProRail het idee opgevat om hem dan ook maar definitief op te heffen en de vraag bij ons neergelegd wat we daarvan zouden vinden. De gemeente Velsen zit al jaren op deze verbinding te azen, omdat het weinig OV-vriendelijke college dat daar nu zit het spoor graag voor een weg zou inruilen, inclusief rondweg om Driehuis. De insprekers pleitten juist voor behoud van de lijn, met name omdat een deel van het tracé in de toekomst voor light rail gebruikt zou kunnen worden. Die dan na IJmuiden pont overigens het centrum in gaat en niet het huidige spoor zou volgen (want daar woont zo goed als niemand). Leuk om te zien dat dit idee door de hele commissie werd gedeeld; Cornelis Mooij zal de boodschap overbrengen