Zeesluis: GS houden stug vol

Uit het Haarlems Dagblad:

‘Zeesluis komt eerder’

Haarlem-Een tweede zeesluis bij IJmuiden komt er veel eerder dan in 2013. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In de loop van volgend jaar moet er al een knoop worden doorgehakt. De aanleg ervan kan daarna zo snel mogelijk plaatsvinden. Verkeersminister Karla Peijs denkt daar echter anders over.

Twee weken geleden liet Peijs weten dat de aanleg van een nieuwe zeesluis uitgesteld zal worden tot 2013. In een brief aan de Tweede Kamer maakte de minister daarom bekend dat voorbereidingen voor de bouw, zoals het opstellen van een milieu-effectrapportage, dan ook zijn stilgelegd. De bewindsvrouw nam het besluit op basis van de kosten-batenanalyse. Die vertoont op dit moment nog geen positief beeld op basis waarvan een investeringsbesluit voor de nieuwe zeesluis kan worden genomen. De minister wil de komende twee jaar de ontwikkelingen in het containervervoer afwachten.

Omdat de zeesluis er voorlopig toch niet komt, vroegen de CDA-statenleden Post en Bond aan GS om de gereserveerde 34 miljoen dan maar ergens anders in te investeren. Zij willen het potje van de provincie inzetten voor het landelijke gebied. Zo kan de provincie duidelijk maken dat de provincie oog heeft voor zowel de ‘harde’ economie als voor natuur en landschap, zo stelden de statenleden.

Cruciaal
In reactie op het verzoek van Post en Bond maakten GS echter gisteren bekend er helemaal niets voor te voelen de reservering ongedaan te maken. ,,Ondanks het feit dat het Rijk pas na 2013 middelen beschikbaar heeft voor de aanleg van de sluis is het van cruciaal belang dat de provincie middelen beschikbaar heeft omdat de sluis wellicht eerder aangelegd wordt”, schrijven GS. ,,De 34 miljoen is dan ook hard nodig om de ontwikkelingen voor de aanleg van de zeesluis in gang te zetten.”

Volgens de provincie bestaat er nog een mogelijkheid voor een financiële regeling tussen de regio en het Rijk waarmee de aanleg van de sluis wordt bespoedigd om de bereikbaarheid van het gebied op peil te houden. De minister wil pas in 2008 met de regio bezien hoe de groei van het (container)vervoer zich heeft ontwikkeld. Intussen investeert ze wel in de verbetering van de doorstroming van schepen en goederen van en naar Amsterdam. Zo investeert het Rijk 80 miljoen in onder meer het verdiepen van de vaargeul voor de steeds groter wordende containerschepen.

Probleem
GS verwachten dat de bereikbaarheid van de Amsterdamse havens op veel kortere termijn een probleem gaat vormen. Nu al groeit het goederenvervoer met 4 procent en is er een start gemaakt met de overslag van containers via de CERES-terminal. Eerste onderzoeken naar het capaciteitsmanagement van het havengebied wijzen volgens de provincie uit dat midden 2006 moet worden overlegd over de tweede zeesluis. GS hebben de minister dat inmiddels laten weten.

De minister geeft overigens toe dat op de lange termijn er wel degelijk sprake zal zijn van congestie bij het huidige sluizencomplex bij IJmuiden, waardoor de aanleg van een nieuwe zeesluis noodzakelijk wordt. Het Loodswezen Amsterdam-IJmond stelt dat er al op korte termijn onacceptabele wachttijden ontstaan voor zeeschepen bij de Noordersluis van IJmuiden. Zelfs als morgen met de bouw van een nieuwe zeesluis wordt begonnen, is het volgens het Loodswezen nog maar de vraag of de bereikbaarheid van Amsterdam gewaarborgd kan worden.

Tsja… de lobby gaat onverminderd door, alsof er niks aan de hand is. Hadden we net het CDA overtuigd, komen GS weer er tussendoor fietsen. Erg verrassend zijn de argumenten niet: weer dezelfde verhalen die al jaren worden verkondigd. Elke toevallige ontwikkeling wordt aangegrepen om te pleiten voor een vroegere aanleg van de sluis. Net nu de minister heel duidelijk heeft laten weten dat een nieuwe zeesluis tot 2013 niet aan de orde is…

Wat mij betreft is het na al die jaren tijd wel eens om het verstofte geld van de plank te halen. Want voorfinanciering klinkt leuk een aardig, maar als de minister (of haar opvolger) pas in 2008 verder wil praten, waarom zullen wij dan die 34 miljoen eindeloos vasthouden?

3 antwoorden op “Zeesluis: GS houden stug vol”

  1. Wordt dit in bestuurlijk Nederland niet doorgaans aangeduid als hindermacht? Oh nee, dat is natuurlijk alleen als ANDEREN zich aan alle mogelijk strohalmen vasthouden bij het traineren van processen. Als bestuurders zelf het onvermijdelijke afstel telkens uitstellen, heet dat natuurlijk betrouwbaar bestuur! Logisch.

  2. Ja Bas, het is opmerkelijk hoe ze het volhouden. Hans Schipper vertelt op zijn weblog ook weer het bekende lobbyverhaal. De minister is écht wel overtuigd van de noodzaak hoor 😉 Als we maar lang genoeg wachten en blijven wijzen op de provinciale miljoenen….

  3. “De minister wil de komende twee jaar de ontwikkelingen in het containervervoer afwachten,” leest Hans Schipper.
    Hij springt dan ook een gat in de lucht als hij verneemt dat de kolenoverslag verder is gestegen. Die extra grijpstuiver die daarmee wordt verdiend zal de minister wel over de streep trekken!
    Maar ja, technisch detail: kolen worden niet in containers vervoerd. Het blijft een ingewikkeld dossier… 😉

Reacties zijn gesloten.