Beter op de fiets

Dankzij een paar drukke dagen (inclusief een verlate Sinterklaasviering) was het bijwerken van mijn weblog er wat bij ingeschoten. Vandaar even een inhaalslag, te beginnen bij afgelopen donderdag toen ik in Nijmegen bij een congres van het Fietsberaad was over fietsbeleid in de 21e eeuw. Dit is een club van fietsdeskundigen, 3VO, ANWB en ambtenaren uit gemeenten en provincie die adviseert over fietsbeleid. Ze geven ook een (zeer leesbaar) blad Fietsverkeer uit en op de website staan veel praktische onderwerpen, van stallingen en vrije fietspaden tot de rol van de fiets in de ruimtelijke ordening. Op de deelnemerlijst zag ik dat ik het enige Statenlid was op deze bijeenkomst, sowieso was de deelname vanuit de provincie gering (hoe komt dat toch?). ’s Ochtends ging het over fietsbeleid in gemeenten, met een discussie tussen de wethouders van Tilburg, Nijmegen en Almelo. Paar interessante dingen gehoord, maar niet schokkend nieuw; ook de vooruitblik naar de komende jaren kwam niet echt uit de verf. Leuk intermezzo was de column van Al Galidi, een Irakese dichter die vertelde over zijn ervaringen met fietsgek Nederland toen hij hier net aangekomen was.

Daarna was het de beurt aan onder andere onze eigen gedeputeerde Cornelis Mooij (VVD’er zonder rijbewijs en fervent fietser) om over de provinciale rol bij het fietsbeleid te spreken. Jammer dat zijn belangrijkste punt, de rol van de fiets als voor- en natransport bij het OV, uiteindelijk nauwelijks aan bod kwam. Maar ik heb goed geluisterd en was het van harte eens met het pleidooi voor OV-fiets op alle Noord-Hollandse stations en stallingen bij alle ov-knooppunten (inclusief belangrijke bushaltes). Na de lunch, waar ik kennismaakte met Ton Hirdes, onze wethouder in Nijmegen, was het de beurt aan de fietsambtenaren. Uit hun verhalen bleek het lastig om bij alle grote (RO) projecten aandacht voor de fiets te vragen, vooral om er vanaf het begin bij te zijn. Een leuke suggestie vond ik om bij nieuwbouw op maquettes duidelijk ook de fietsvoorzieningen aan te geven. Over de vraag of een aparte fietsambtenaar nou echt nodig is, waren de ambtenaren het overigens niet eens.

Omdat ik nog wat inkopen wilde doen en op tijd terug in Amsterdam moest zijn, het slot niet meegemaakt. Maar al met al best een boeiend congres. Ga de komende tijd eens nadenken wat er in Noord-Holland nog moet gebeuren. Sowieso verwachten we nog een rapport van de Fietsersbond, waarin zij aan zouden geven wat de belangrijkste knelpunten zijn. Wordt vervolgd op d’een of d’andere manier.