Nog 2 jaar partijraad

Vanavond algemene ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam. Nu de PvdA voor het blok is gezet en de keuze voor GroenLinks als onderhandelingspartner heeft gemaakt, leuk om van Maarten van Poelgeest te horen hoe het ervoor staat. Eerst gaf hij een korte terugblik op de campagne – waarin toch lichte tevredenheid doorklonk dat we overeind zijn gebleven tussen SP en PvdA en zelfs op het nippertje een zetel hebben gewonnen. Uit de zaal kwamen wat dezelfde twijfels die ik ook al eerder heb geuit over de wat gemaakt positieve sfeer na deze verkiezingsuitslag. Wordt vast nog een keer vervolgd. Over de onderhandelingen zelf kon Maarten – niet geheel onverwacht – weinig zeggen. Er wordt gepraat en dat gaat in goede sfeer: vrijdag zal duidelijk zijn hoeveel hobbels er nog te nemen zijn, als de fractiespecialisten hun lijstjes hebben ingeleverd.

Tweede onderdeel van deze ALV was het kiezen van een nieuwe delegatie voor de partijraad. Maar liefst 17 kandidaten voor de 10 plekken die wij hebben te vergeven, dat is wel eens anders geweest. Voorzitter Jup van ’t Veld besloot de kandidaten zich in omgekeerde alfabetische volgorde te laten voorstellen (hadden we eerder ook al schriftelijk gedaan), waardoor ik voor de verandering eens als laatste aan de beurt was. Gelukkig werd ik herkozen, dus ik mag er nog eens twee jaar tegenaan. Samen met een leuke ploeg mensen voorzover ik dat kan overzien, in elk geval is Amsterdam-West goed vertegenwoordigd.

Derde punt was de begroting voor het lopende jaar, die zonder al te veel op- en aanmerkingen werd goedgekeurd. Rond 22.15 was de vergadering afgerond. Besloot deze keer maar eens niet mee te gaan borrelen, maar gewoon op huis aan te gaan.