We zien de bollen vliegen

Vandaag een leuke Statenvergadering, met veel ROV* onderwerpen. Op dat soort momenten merk ik wel dat ik die commissie een beetje mis, want inhoudelijk vind ik dat nog steeds heel boeiend! Door mijn informatie achterstand is het nu wel lastiger te volgen. Hoe dan ook, het begon met een debat over de Contourennotitie van het college over de toekomst van Schiphol op de lange en hele lange termijn. Op zich stonden daar best een paar aardige zaken in – die ook bevestigd werden in de kritische reactie van de provincie op de nieuwe plannen van het Rijk – maar Klaas had nog wel een paar kritische vragen. Eén: Schiphol en het Rijk voeden het wantrouwen; de groei gaat maar door, maar aan milieu- en geluidsoverlast wordt nog steeds weinig gedaan. Twee: een andere economie die niet zo gefocust is op Schiphol is goed mogelijk. Bovendien is de toegevoegde waarde van meer en meer hubs twijfelachtig. Drie: we hadden toch ooit een beleid dat je voor een reisje Berlijn of Parijs (straks HSL) niet het vliegtuig maar de trein neemt? Wat is daar van terecht gekomen?

De beantwoording van Ton Hooijmaijers heb ik niet gehoord omdat ik toen even (buiten in het zonnetje…) met Jan zat te overleggen, maar ik begreep dat hij een voor GroenLinks heel acceptabel verhaal hield, dat viel reuze mee! Af en toe kan hij wat ongenuanceerd uit de bocht schieten, maar ook bij andere onderwerpen vandaag viel me zijn inzet voor groen en blauw op.

Wat waren die andere thema’s? Eigenlijk vooral de uitwerking van de woningbouw in Haarlemmermeer en Bollenstreek. Dat is een opdracht voor ons en Zuid-Holland in het kader van de Nota Ruimte: ga samen op zoek naar een goede 25.000 woningen in dit gebied. De meeste daarvan komen in de Haarlemmermeer, maar alsnog doen de Staten in Zuid-Holland wat moeilijk over de woningen die daar gepland zijn, vanwege de blijkbaar unieke bollengrond die daardoor verloren gaat. Via een aantal moties werden zij opgeroepen ook hun bijdrage te leveren. Ons voorstel om een uitvliegroute van Schiphol tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep te verleggen waardoor je op die plek heel veel woningen kunt bouwen, werd door de gedeputeerde wel positief ontvangen maar wordt nader onderzocht, dus de motie houden we aan. Verder zat de SP helaas te suffen toen er een motie in stemming kwam om bedrijventerreinen te schrappen en de ambities van Werkstad A4 te temperen, tot grote onvrede van ons en PvdA. Hielpen ze nota bene CDA en VVD aan de meerderheid!

Bij de stemming over moties en amendementen viel op dat we heel wat binnenhaalden met het linkse blok (PvdA-GL-SP-D66). Het komt wel vaker voor, maar op deze ruimtelijke thema’s opvallend vaak. Kreeg de indruk dat CDA en VVD hier wat minder blij mee waren, maar ach, maken zij het ook weer eens mee… Wij hebben ook wel eens het nakijken als de PvdA juist met die partijen meestemt en wij samen met D66 de kleine minderheid vormen. Sowieso is dit laatste jaar wel interessant met het oog op de verkiezingen in 2007 en de coalitie die dan gevormd gaat worden.

*Sorry, dat was weer een afkorting: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting