Prioriteiten stellen

Donderdag was voor mij een dag van rennen van hot naar her. Het begon ’s ochtends met een redactievergadering van De Rode Draad – voor wie dat niet weten, dat is het blad voor het kader van GroenLinks (raads- en statenleden, burgemeesters, wethouders, commissaris en gedeputeerde). De vergadering stond min of meer in het teken van afscheid nemen en opnieuw beginnen. Dat wil zeggen, het huidige blad zal verdwijnen, omdat besloten is zoveel mogelijk digitaal (www.groenlinks.nl/kader en nieuwsbrief) aan te gaan bieden. Waarschijnlijk ben ik voor mijn leeftijd wat nostalgisch en behoudend, maar ik hecht altijd nog aan teksten op papier. Die neem je mee in de trein, lees je op de wc (doe ik zelf niet, maar dat hoor ik om mij heen) of bij de open haard met een sigaar en een glas wijn. Hoe dan ook, we worden ingehaald door de vooruitgang en de vraag was dus voornamelijk hoe de redactie bij de toekomstige communicatiemiddelen betrokken kan en wil zijn. Ga ik nog over nadenken.

’s Middags stond ik weer fijn in de file op de A9, met de bus welteverstaan. Daardoor miste ik het begin van de ambtelijke presentatie over het prioriteringsmodel voor de provinciale infrastructuur. Terwijl het nota bene mijn initiatief om daarover weer eens voorgelicht te worden. Uit de vragen tijdens de presentatie en de verwarring die het rekenmodel hier en daar opriep geen overbodige luxe overigens. Wat ik aardig vind aan het systeem is dat het een aantal beleidsuitgangspunten – veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid – zo objectief mogelijk maakt en daar dan een rangorde van projecten uitrolt. Waar ik alleen nog steeds niet achter ben is hoe hard je aan die knoppen moet draaien om daar hele andere uitkomsten uit te krijgen. Is voor de Staten als kaderstellers niet onbelangrijk. Want nu was de teneur: wij gaan gewoon door zolang we niet horen dat het niet goed is.

De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer die erop volgde stond in het teken van water en fiets. Allereerst bespraken we het voorstel van Hans Berkhout (D66) om de binnenvaart meer te stimuleren (als alternatief voor vervoer over de weg). Daarbij kreeg (Koninklijke) Schuttevaer uitgebreid de gelegenheid zich te presenteren, inclusief een keur aan details die ik kan bijschrijven op mijn lijstje van nutteloze kennis die ooit nog eens van pas kan komen. De commissie was overigens unaniem enthousiast over het initiatief van D66. Daarna was het de beurt aan Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond om de knelpunten in het fietspadennet van Noord-Holland te presenteren. Dankzij een motie van GroenLinks en de VVD had de bond de opdracht gekregen dit in kaart te brengen en daar is een heel mooi rapport uitgekomen, met gedetailleerde kaarten en situatieschetsen met foto’s en omschrijvingen. Heb de indruk dat de provincie hier voortvarend mee aan de slag gaat, nu ook de gemeenten nog zover krijgen. Gezien het geld dat wij beschikbaar hebben (90% subsidie) zou dat toch moeten lukken?

We eindigden met de aanbesteding van de Zuidtangent. Vanwege het feit dat het traject grotendeels onder verantwoordelijkheid valt van het ROA valt, is onze rol gering en konden we dus ook met name suggestie meegeven. Positief was dat de frequentie verhoogd gaat worden (ook in het weekend) en er een nachtbus Schiphol-Haarlem komt. Was alleen wel verbaasd dat we ineens zouden moeten gaan bezuinigen en dat de geformuleerde eisen soms wat bescheiden waren waardoor het luxepaardje Zuidtangent mindere voorzieningen zou kunnen hebben (airconditioning bijvoorbeeld) dan de ‘gewone’ bussen in Hilversum en Haarlem. Ben benieuwd wat daaruit gaat komen.