GroenLinks heeft te weinig burgemeesters!

De speurneuzen Geert (Wilders) en Fleur (Agema) zijn op een grote misstand gestuit en hebben daarover Kamervragen respectievelijk Statenvragen gesteld. Wat blijkt? Commissarissen van de Koningin blijken massal burgemeesterposten aan hun partijgenoten toe te spelen. En onze eigen GroenLinks Commissaris Harry Borghouts is zo onverstandig geweest dat in zijn jaarverslag zomaar te vermelden.

Het formele antwoord is uiteraard dat iedere gemeenteraad zelf een profiel van de nieuwe burgemeester opstelt en vervolgens uit eigen midden een vertrouwenscommissie instelt die tot een voordracht komt. In vrijwel alle gevallen wordt die voordracht zondermeer overgenomen. Wat ik maar wil zeggen is dat de CdK zo goed als geen rol speelt in het hele proces. Zou-ie het wel doen, dan is het inderdaad knap dat hij een GroenLinks burgemeester in Blaricum én Bloemendaal heeft weten te parachuteren!

Maar ik ben blij dat deze twee onafhankelijke denkers dit aan de orde hebben gesteld. Want  GroenLinks heeft nog steeds veel te weinig burgemeesters. Sterker nog, de snode acties van Harry waren hard nodig, want in Noord-Holland liepen we ook flink achter. Laten ze een goed voorbeeld zijn voor de rest van het land.   

Eén van de vragen van de fractie-Agema is:

Bent u met ons van mening dat op basis van de gepresenteerde feiten in bovenstaande tabel geconcludeerd moet worden dat de politieke kleur van CvdK Borghouts (Groenlinks) in relatie tot het aantal burgemeesters met dezelfde politieke kleur (Groenlinks) in Noord-Holland een wanverhouding in relatie tot andere provincies laat zien? Zo ja, wat gaat u eraan doen om die wanverhouding te herstellen? Zo nee, waarom niet?

Geert Wilders gaat door nog eens stevig op door:

Bent u bereid  een einde te maken aan deze partijpolitieke bevoordeling en oververtegenwoordiging van burgemeesterskandidaten die dezelfde politieke kleur hebben als de betrokken commissaris van de koningin? Ziet u aanleiding de commissaris van de koningin Borghouts van de provincie Noord-Holland hiervoor tot de orde te roepen en waar nodig te berispen?

Mijn antwoord luidt als volgt: bij de laatste Statenverkiezingen (2003) haalde GroenLinks in Noord-Holland 10% van de stemmen. Op een totaal van 65 gemeenten betekent dat we eigenlijk recht hebben op 6,5 burgemeester. Op dit moment zijn het er 6, waarvan één als waarnemer. Van oververtegenwoordiging is dus geen sprake. Wel bij een hoop andere partijen:

Partij

Stemmen 2003

Burgemeesters

Aandeel

Verschil

PvdA

26.6%

20

30.8%

+ 4.2%

VVD

23.0%

17

26.2%

+ 3.2%

CDA

19.0%

15

23.1%

+ 4.1%

GL

10.0%

6

9.2%

– 0.8%

D66

6.5%

7

10.8%

+ 4.3%

De andere partijen die in PS zijn vertegenwoordigd hebben helemaal geen burgemeesters (o.a. de SP met 6.7% van de stemmen). Met andere woorden, de oproep aan Borghouts zou dus moeten zijn om op korte termijn bij de minister erop aan te dringen een aantal burgemeesters van met name CDA, PvdA en D66 weg te sturen en voor hen in de plaats in eerste instantie SP’ers te zoeken, en verder CU/SGP.

4 antwoorden op “GroenLinks heeft te weinig burgemeesters!”

 1. Hoi Noël,
  Absoluut! Zou een hoge prioriteit moeten hebben om hiervoor minimaal drie ervaren GL bestuurders te leveren. In de grote steden doen we wel in veel colleges mee, maar hebben we nog steeds geen burgemeesters.
  Groet,
  Harmen

 2. Fleur hoeft zich bovendien weinig zorgen te maken, aangezien GroenLinks-bestuurders tegenwoordig behoorlijk rechts en weinig groen zijn.

 3. Hoi Harmen,
  Miste je gisteren over de OV Visie. Over de burgemeesters, bedankt dat je ook aan ons denkt……
  Groet Bert Putters, SP

Reacties zijn gesloten.