Definitieve coming out

Luxvoor

Partycipation – Switching Generations, de conventie van Lux Voor

Zaterdag 10 juni (14.00 – 0.00 uur)

Felix Meritis, Keizersgracht 324 Amsterdam

Partycipation – Switching Generations is in de eerste plaats een middag- en avondvullend politiek festijn voor vooruitstrevende geesten. Maar Partycipation is meer. Het is ook de langverwachte conventie van Lux Voor. Een conventie die voeding moet geven aan de ‘Handleiding van de toekomst’ voor Nederland, een breedgedragen en partijoverstijgende toekomstagenda van twintigers en dertigers, verenigd in vooruitgang.

Het programma bevat een mix van snel politiek debat, kunst, aansprekende columns en veel, zeer veel, inspirerende sprekers. Partycipation staat in het teken van de thema’s ‘ontplooiingsstaat’, ‘tweestromenland’ en ‘identiteit’.

Voor het programma in detail zie www.luxvoor.nl