Tijd voor vakantie

Laatste vergadering voor de zomer afgelopen maandag gehad, traditioneel afgesloten met de barbecue in de tuin van het provinciehuis. Grappig was dat een aantal mensen – ik noem uiteraard geen namen – opzichtige pogingen deed een plaats op dit weblog te krijgen (of juist niet). Maar zo werkt het natuurlijk niet.

De vergadering zelf ging overigens redelijk vlot: omdat er nog altijd onduidelijkheid is over de jaarrekening konden we er niet inhoudelijk over discussiëren. De Randstedelijke Rekenkamer (met zijn eigen accountant) is het oneens met GS (met onze accountant) over de rechtmatigheid. Om daaruit te komen is nog aanvullende informatie nodig en waar mogelijk moeten fouten hersteld worden. De SP probeerde nog wel met een aantal ‘prikkelende’ opmerkingen een inhoudelijk debat los te maken, maar slaagde daar niet in. Verder ging het uitgebreid over grondbeleid: hoe ver mag en moet je gaan als provinciale overheid om door middel van grondbezit gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te sturen? Al sinds Den Uyl is dat een strijdpunt waar links en rechts tegenover elkaar staan, zo ook in de Staten. De VVD trekt het hardst aan de rem, terwijl de PvdA op weg wil naar een provinciaal grondbedrijf, het CDA zit er een beetje tussenin. Jan memoreerde hoeveel moeite het in de vorige periode kostte om de handen op elkaar te krijgen voor zelfs een bescheiden vorm van grondbeleid en dat we daarom blij zijn welke richting het nu op gaat.

Na nog een paar kleinere onderwerpen was het tijd voor de barbecue. Dit jaar sloot de tent – althans naar mijn gevoel – duidelijk eerder dan vorig jaar. Het was daarmee niet zo moeilijk om de goede gewoonte in ere te houden als laatste weg te gaan, maar het was ook nog wat vroeg om naar huis te gaan. Met fractiegenoten Jan en Klaas en met Hans Berkhout (D66) en Cees van der Linden (VVD) daarom de avond voortgezet in café De Tapuit. Toen werd het toch nog weer laat… 

Eén antwoord op “Tijd voor vakantie”

  1. Beetje decadent om op kosten van de belastingbetaler te gaan barbecuen! Was het wel vegetarisch en biologisch?

Reacties zijn gesloten.