Weer Verkeer en Vervoer

Hoewel ik de laatste weken druk was met het meeschrijven aan ons provinciale verkiezingsprogramma (2 oktober komt het uit), we alweer een overleg met GroenLinks Amsterdam hadden en de eerste fractievergadering ook al is geweest, begint het seizoen pas echt weer met een commissievergadering van Wegen, Verkeer en Vervoer.

Cheryl meldde zich ’s middags ziek af, dus mocht ik in m’n eentje de eer van de partij hooghouden. Toen ik dat meedeelde kreeg ik de opmerking dat we dan deze avond geen GroenLinks geluid zouden horen. Moest ik wel om lachen, want ik ben inderdaad geen typische GroenLinkser, maar toch eens nadenken of daar ook een iets serieuze bedoeling achter zit…

De meeste onderwerpen werden zonder veel discussie afgehandeld. Na de uitgebreide discussie van voor de zomer nog een paar nabranders over de OV visie. Nieuw daarbij was deze keer een rapport over het openbaar vervoer in Vlaanderen gemaakt door Transtec, waarin Nederland en Vlaanderen vergeleken worden qua beleid, investeringen en eisen aan het openbaar vervoer (frequentie, dekking). Met name SP-collega Bert Putters is groot pleitbezorger van het Vlaamse model, inclusief het gratis openbaar vervoer. We kunnen inderdaad best wat leren van Vlaanderen, maar het is ook niet het walhalla zoals hier en daar wel eens wordt gesuggereerd. Onderzoekt alles en behoudt het goede, was de teneur van de meeste reacties.

Verder op initiatief van Ruben Vis (VVD) een discussie over vervoersmanagement. Hij had een aantal kritische vragen over de stichting Verkeer.advies die in opdracht van ondermeer de provincie advies geeft over vervoersmogelijkheden in het woon-werkverkeer. Ze waren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Zuidoostpas bij de werkzaamheden aan de A9 en recentelijk de A4-A10 Zuidpas bij het groot ondehoud van de Amstedamse ring. Volgens mij doen ze prima werk, dus ik was wat verbaasd over de scherpe toon en heb het voor ze opgenomen. Anders zullen wij zelf een uitgebreidere opdracht mee moeten geven (én meer geld uiteraard).

Daarna kabbelde het nog wat voort en uiteindelijk waren we iets over negenen klaar. Ik zit er weer helemaal in en ben klaar voor het laatste jaar (van deze Staten). Inmiddels heb ik ook een uitnodiging gekregen om op 22 september mijn wens om er nog eens 4 jaar voor GroenLinks aan vast te plakken, toe te komen lichten bij de kandidatencommissie. Hopelijk gaat dat allemaal goed en halen we ook in maart volgend jaar een goed resultaat, want ik vind het nog veel te leuk!